Liepaja 06.05.2022

Pārdaugava
atpakaļ

Liepaja 04.11.2022
Liepaja 06.05.2022

LIEPĀJA

06.05.2022

7:50 - 21:30

 Republikas projekts "Latvijas skolas soma"

Mācību ekskursija

Liepāja. Karosta.

Hoijeres kundzes Nams

LIEPĀJAS SVĒTĀ NIKOLAJA JŪRAS KATEDRĀLES PAREIZTICĪGO DRAUDZE

 

 

Atb. persona - T. Moisejeva, L. Renge, J. Černakova

Dalībnijeki: 8.C, 6.B klases skolēni - 42 skol.

Tēma: Liepāja

Vestūre, literatūra, mūzika

 

LIEPĀJAS SVĒTĀ NIKOLAJA JŪRAS KATEDRĀLES PAREIZTICĪGO DRAUDZE

Katedrāles vēsture
www.morskoj-sobor.lv/istorija-sobora/

Celtniecības darbus sāka 1900. gada jūnijā. Katedrāles iesvētīšana notika 22.08. (pēc vecā stila), 04.09. (pēc jaunā stila) 1903. gadā caram imperatoram Nikolajam II un viņa ģimenei klātesot. Slavenais Pēterburgas arhitekts Vasīlijs Kasjakovs izstrādāja projektu un vadīja vispārējos celtniecības darbus. Katedrāli ir cēluši Krievijas jūras militārie spēki. Tika vākti arī ziedojumi. Galvenais ziedotājs bija imperators Nikolajs II un viņa ģimene.

Katedrāles kontūras atgādina kuģi. Krusta pamatnē atrodas enkurs, kas ir kā cerību simbols vētrainā dzīves jūrā. Katedrāle stāv uz augstiem betona pamatiem, tā ir apšūta ar granītu un smilšakmeni. Sienas mūrētas no sarkana ķieģeļa un apdarinātas ar dzelteno ķieģeli, kas izveido interesantus rakstus. Centrālo kupolu aptver četri mazāki kupoli – tic simbolizē Kristu, kuru ielenc četri apustuļi – evanģēlisti. Augstais zvanu tornis, kas atrodas virs galvenās ieejas, ir kā Jānis Kristītājs, kas sludina Dieva valstību. Katedrālei ir trīs altāri. Katedrāle un centrālais altāris tika iesvētīti par godu svētajam Nikolajam brīnumdarītājam, kuru no seniem laikiem jūrnieki uzskatīja par debedu aizstāvi un pielūdza to. Altāris dienvidu daļā ir iesvētīts par godu Jēzus kristīšanai; ziemeļu altāris – par godu svētītājam Aleksijam. Četri katedrāles frontāli ir izgreznoti ar uzrakstiem no Svētajiem rakstiem senslāvu baznīcas valodā un ikonām no zelta mozaīkas, kuras izgatavotas Pēterburgā. Sienu rozetes ir darinātas majolikas tehnikā.

Katedrāles iekšiene ir apbrīnojama lieluma ziņā. Tā ir piepildīta ar gaismu. Tā vietā, lai šāda mēroga katedrālei būtu kolonas, tai ir četras lokveida arkas, kuras krustojas un balsta velves ar kupoliem un centrālos cilindrus. Tāds arhitektoniskais risinājums atļāva daudz vairāk paplašināt iekšējo telpu un nodrošināt iespēju redzēt kalpošanu Dievam no jebkuras vietas. Katedrālei bija brīnišķīgs iekšējais izkārtojums: ikonas zeltītos ietvaros, trīs divrindu svētbilžu sienas. Uz paaugstinājumu, pirms ieejas altārī (svētbilžu sienas), kura atdalīta ar kaltām restēm, ved trīs marmora kāpnes. Virs centrālā altāra svētā galda bija unikāli izpildīta zelta paēna, kas nozīmē Dieva pārklāju virs zemes.

No arku krustpunktiem nokarājās četras bronzas lustras, atgādinot debesu spīdekļus. Pirmais katedrāles vecākais mācītājs bija virspriesteris Arhangeļskas Vladimirs, kurš ilgu laiku kalpoja šai katedrālē. Zem katedrāles velvēm Dievu lūdza jūrnieki no eskadras, kura devās tālā ceļā uz Kluso okeānu – pirmie Krievijas zemūdens flotes jūrnieki un daudzi citi. Tālākais katedrāles liktenis kļuva par atspulgu cilvēku un valstu likteņiem. Ir zinas, ka katedrāles interjers tika sabojāta jau Pirmā pasaules kara laikā, tomēr katedrālē notika reti dievkalpojumi Pirms katedrāles izpostīšanas daļa ikonu un baznīcas inventāra aizveda uz citiem pareizticīgo dievnamiem. Otrā pasaules kara laikā to izmantoja vācu armija kā Pretgaisa aizsardzības punktu. Tika noņemti visi bronzas zvani. Pēc padomju armijas atgriešanās, katedrālē ierīkoja jūrnieku klubu. Daudz no tā, kas atgādināja īsteno ēkas būtību, iznīcināja vai pārtaisīja. Astoņdesmito gadu beigās pastiprinājās vēlme atgūt katedrāli pareizticīgo baznīcai. Par to lēma Liepājas pilsētas dome, vairākkārt sabiedrības domas pauda pilsētas un republikas avīzēs. Bet 1990. gada 2. jūnijā, svētītāja Aleksandra piemiņas dienā, Rīgas un visas Latvijas bīskaps Aleksandrs, sadarbībā ar Liepājas un Rīgas garīdzniecību un daudzu lūdzēju palīdzību, noturēja aizlūgumu pie slēgtās katedrāles sienām.

Pēc ilgstošas pretošanās, 1991. gada septembrī militārie spēki atstāja katedrāli, nododot atslēgu ticīgajiem. Pirmais dievkalpojums nolika 1991. gada 19. decembrī (pēc jaunā stila), svētītāja Nikolaja piemiņas dienā. Tajā piedalījās visi Liepājas garīdznieki, pilsētas vadība, militāro spēku pārstāvji. Notika krusta gājiens un pateicības aizlūgums. Lai dievkalpojumi varētu notikt pēc iespējas ātrāk, dienvidu altārī veica kosmētisko remontu. Tika sagatavots viss nepieciešamais un ar Rīgas un Vislatvijas bīskapa Aleksandra doto svētību, 1992. gada 6. janvārī notika maza katedrāles iesvētīšana, bet 7. janvārī (Kristus dzimšana) noturēja pirmo Dieva Liturģiju. No šīs dienās dievkalpojumi katedrālē notiek regulāri. Pateicoties ziedojumiem, vēl joprojām notiek tās atjaunošanas darbi. Tagad virs katedrāles kupoliem atkal var redzēt krustus (izgatavoja un uzstādīja rūpnīcas “Tosmare” speciālisti). Gandrīz pilnībā ir nomainīts skārda jumts, atjaunots centrālais altāris ar unikāliem gleznojumiem, marmora kāpnes (marmoru ziedoja Andra Kokina firma). 1997. gadā 20. jūlijā Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps Aleksandrs kopā ar Liepājas un Rīgas garīdzniecību noturēja centrālā altāra un visas katedrāles lielo iesvētīšanu. Katedrāles teritoriju apņem skaists, ornamentāls žogs, kuru ir uzdāvinājusi akciju sabiedrība “Liepājas Metalurgs”. Moi-sejevu ģimene uzdāvināja katedrālei brīnišķigas lustras. Nav iespējams uzskaitīt visus, kuri devuši savu ieguldījumu šajā svētajā lietā. Dievs nevienu neaizmirsīs. Iegādāti dievkalpojumiem nepieciešamie trauki un grāmatas, kuras veido un papildina garīgās literatūras bibliotēku, ir arī videotēka. Katedrālē ir arī Svētdienas skola bērniem un pieaugušajiem.
Ar Dieva palīgu, katedrāles atjaunošana turpinās. Darāmā vēl daudz. Sīkāku informāciju var saņemt katedrālē.


Свято- Никольский военно-морской собор

 

В конце XIX века в Лиепае началось строительство крупнейшей военно-морской базы Российской Империи на Балтике. Правда, завершить строительство базы удалось только накануне 1-й мировой войны (1914-1918).

Во 2-ую мировую войну гарнизон базы проявил мужество в обороне города. Сейчас некогда охранявшие подступы к городу береговые батареи разрушены, зато сохранились многочисленные памятники архитектуры, в том числе, Лиепайский Свято-Никольский морской собор, находящийся на территории бывшей военной базы, известный благодаря стихотворению Александра Блока «Девушка пела в церковном хоре».

 www.morskoj-sobor.lv/istorija-sobora/

В августе 1905 года Блок пишет стихотворение «Девушка пела в церковном хоре»

 

Девушка пела в церковном хоре

О всех усталых в чужом краю,

О всех кораблях, ушедших в море,

О всех, забывших радость свою.

 

Так пел её голос, летящий в купол,

И луч сиял на белом плече,

И каждый из мрака смотрел и слушал,

Как белое платье пело в луче.

 

И всем казалось, что радость будет,

Что в тихой заводи все корабли,

Что на чужбине усталые люди

Светлую жизнь себе обрели.

 

И голос был сладок, и луч был тонок,

И только высоко, у Царских врат,

Причастный Тайнам, — плакал ребёнок

О том, что никто не придет назад.

 

О каких кораблях идёт речь в этом стихотворении?

Речь идёт о гибели русской эскадры в Цусимском сражении, состоявшемся 14–15 мая 1905 года, незадолго до окончательного поражения России в Русско-японской войне.

 

Что поёт хор — и девушка в этом хоре?

Это ектенья, это молитва — за плавающих и путешествующих.

Царские врата — это вход в алтарь в православной церкви, а ребёнок, причастный Тайнам, — это, по-видимому, изображение Спасителя. И стихотворение заканчивается строчкой «Никто не придет назад».

 

Не надо забывать, что для Блока сражение при Цусиме, ход Русско-японской войны были вполне злободневными фактами, настолько же злободневными, насколько для нас злободневны сюжеты телевизионных новостей, первые полосы газет, интернет-новости.

 

Блок однажды признался: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов». Ключевые слова – слова-символы.

В стихотворении ключевыми являются слова:

«пел»/«пела»,

«белый» - цвет святости, чистоты, молитвы,

«луч»,

«свет».

Причем очень важно направление света — сверху, и это стремление вверх, к небу, к младенцу над Царскими вратами — это и есть молитвенное состояние.

 

«Радость будет» — это цитата из Евангелия от Иоанна: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна».

«Радость будет» — слова Христа.

У Блока обрамлена эта цитата: «И всем казалось».

А младенец (Спаситель, ребенок у Царских врат) знает, что никто не придет назад.

 

В поэзии Блока 1905–1907 годов это очень устойчивый мотив — мотив ушедших и навернувшихся кораблей: «Взморье», «Старость мертвая бродит вокруг», «Король на площади», где прямо сказано: «Корабли не придут. Их уничтожит буря».

 

То есть 1905 год как предчувствие катастрофы — это кровавая заря, обещающая 9 января, расстрел мирной демонстрации, обещающая Порт-Артур и Цусиму — крупнейшие поражения русской армии и русского флота в Русско-японской войне. И именно художник, поэт прозревает эту связь между конкретным фактом и его символическим значением.

 

История Собора

Закладка собора началась в июне 1900 г.  И уже в 1903 году состоялось Освящение в присутствии Императора Николая II и его семьи.

Собор – это не только культовое сооружение, но и памятник архитектуры. Известный архитектор из Петербурга Василий Антонович Косяков взял на себя общее руководство строительством.

Российское военное ведомство, пожертвования православных – это и есть СОБОР.

Главным жертвователем храма стал Император Николай II с царской семьёй.

Контуры храма напоминают корабль. Якорь в основании креста — символ надежды в бурном житейском море.

 

Собор стоит на высоком бетонном основании, одетом гранитом и песчаником.

Стены выложены из красного кирпича и облицованы жёлтым фигурным кирпичом, переплетающимся затейливыми узорами.

Центральный купол собора окружают четыре меньших, символизируя Иисуса Христа в окружении четырех апостолов — евангелистов.

Высокая колокольня, расположенная над центральным входом в храм, напоминает нам Иоанна Предтечу, возвещающего Царство Божие.

Центральный алтарь, как и весь храм, был освящен в честь Святителя Николая чудотворца, которого моряки с давних пор считают своим небесным покровителем и молитвенником.

Южный придел (алтарь) был освящен в честь Богоявления (Крещения Господня). Северный придел был освящен в честь святителя Алексия, чудотворца, жившего в 14 веке.

Четыре фронтона собора украшены надписями из Священного Писания на церковно-славянском языке и иконами из золотой мозаики, выполненными в мастерских Санкт-Петербурга.

Розетки стен заполнены майоликой, изготовленной также Санкт-Петербургскими мастерами.

 

Внутри, собор поражает объемом, заполненным светом.

Вместо привычных для храмов такого масштаба колонн, собор имеет четыре дугообразные перекрещивающиеся арки, удерживающие свод с куполом и центральный барабан.

Такое архитектурное решение позволило значительно увеличить внутреннее пространство и обеспечило возможность видеть богослужение, находясь в любой точке храма.

Храм имел великолепное внутреннее убранство: иконы в золоченых киотах, три двухъярусных иконостаса.

На солею, огражденную коваными решётками, ведут три мраморные лестницы (у каждого из трёх приделов).

Над мраморным престолом центрального алтаря находилась золоченая сень уникальной работы, знаменующая Покров Божий над землей.

С перекрестий арок cвисали четыре бронзовые паникадила, напоминающие светила небесные.

Первым настоятелем собора был протоиерей Владимир Архангельский, долгое время прослуживший в его стенах.

Под сводами храма молились моряки эскадры, уходившей в далекий Тихоокеанский поход, первые Российские подводники.

Дальнейшая судьба храма стала отражением судеб людей, государств. Имеются сведения, что интерьер собора пострадал уже во время первой мировой войны, однако в нём все еще совершались редкие богослужения.

Перед разорением храма часть икон и церковной утвари была увезена в другие православные храмы.

Во время второй мировой войны в соборе был устроен пункт ПВО немецких войск. Были сняты все бронзовые колокола. После возвращения советских войск, в храме устроили матросский клуб. Многое из того, что напоминало об истинном назначении собора, было уничтожено или переделано.

 

К концу 80-х годов, возникло и окрепло движение за возвращение собора Православной Церкви. Об этом принимались решения Лиепайским городским советом, было много выступлений общественности, городских и республиканских газет. 2 июня 1990 г., в день памяти святителя Алексия, епископ Рижский и Латвийский Александр, в сослужении духовенства городов Лиепаи и Риги, при участии множества богомольцев, совершил молебен у стен закрытого храма. В сентябре 1991 г., после длительного сопротивления военные оставили храм, передав ключи верующим.

Первое богослужение состоялось 19 декабря 1991 года, в день памяти святителя Николая.

Присутствовало всё Лиепайское духовенство, власти города, представители военных.

Не прекращаются и работы по восстановлению, и происходит это за счёт пожертвований. Теперь над куполами храма снова возвышаются Кресты (изготовленные и установленные заводом Тосмаре). Почти полностью заменена жестяная кровля. Восстановлен центральный алтарь с уникальными росписями, мраморной лестницей (мрамор пожертвован фирмой Андриса Кокинса).

 

Территорию храма обрамляет ажурная ограда, подаренная А/О «Лиепаяс Металургс». Основной зал, клиросы, крестильную и свечную комнаты украшают великолепные паникадила (люстры) — дар семьи Моисеевых.

Нет возможности перечислить здесь всех, кто внёс свой вклад в это святое дело.

Приобретены богослужебные сосуды и книги, создана и пополняется библиотека духовной литературы для прихожан, видеотека.

При храме действует воскресная школа для детей и взрослых. www.morskoj-sobor.lv/istorija-sobora/

 

Kungu iela 24, Liepāja, LV-3401


 

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Tatjana Moisejeva - moisejeva@pdps.lv

 

   20.09.2023

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv