Skolas noteikumi

Pārdaugava
atpakaļ
Iekš.kārt.not.2017

KarantīnaPielikūms 2017

Bibliotēkas noteikumi
Sporta stundas n-mi

Skolas noteikumi

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA

  1. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (Izglītības programmas kods 21011121) līdz 26.02.2020

  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015321) līdz 26.02.2020

 

PIELIKŪMS. SKOLAS IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM. Kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

 

Pēdējas izmajņas   01.09.2020

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ