Reglamenti

Pārdaugava
atpakaļ
Atbalsta pers.kom.
PDG regl-s
Regl. par ekskursijām

Klases audz.regl.

reglamenti

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA

  1. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (Izglītības programmas kods 21011121) līdz 26.02.2020

  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015321) līdz 26.02.2020

 

17.06.2019.g.

Izglītojamo drošības noteikumi 2019

PSP-19-3-rgs

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

14.06.2019.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas
atbalsta personāla komisiju reglaments

 PSP-19-4-nts


 

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

05.03.2018.g.

KLASES AUDZINĀTĀJA DARBA REGLAMENTS

 

 

 

T. Moisejeva

Pēdējas izmajņas   31.01.2020

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ