Rīgas siltums 5.A, 7.B

Pārdaugava
atpakaļ

28.03.2023.g.

Mācūbu ekskursija - nodarbība

AS „RĪGAS SILTUMS”

8:50

 

Dalībnieki: 5.A, 7.B

Atbildīga persona: Ludmila Renge, Jeļena Černakova


 

Vieta: Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067

Mērķis:

iepazīt darba vidi un uzzināt par profesiju dažādību un karjeras izspējām siltumapgādes nozarē,

lai sagatavotos efektīvai pārejai no skolas uz pieaugušo darba dzīvi, kā arī integrētos Latvijas sabiedrībā.


AS „RĪGAS SILTUMS” ir lielākais siltumapgādes uzņēmums Latvijā.

Uzņēmums izmanto jaunākās tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai un ražo arī elektroenerģiju. Ekskursijas laikā būs iespējams apskatīt modernas siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas iekārtas.

Siltumcentrālē uzstādīta gāzes turbīna, tvaika turbīna, lielas jaudas gāzes un koksnes ūdens sildīšanas iekārtas, siltumsūknis un citas iekārtas ražošanas procesa nodrošināšanai.
 

Atbildīgas personas "Pārdaugavā" - Iveta Mūrniece

    03.04.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

 

 

Counter CO.KZ