12.04.2024.g.

Ceļojošais kauss Stafetes

 

8:30 - 13:00

 

Atb. persona: Vladimirs Asrijancs

1.AB, 2.ABC  kl. skolēni

 

“DROŠIE UN VEIKLIE”
Komandas sastāvs: desmit izglītojamie /5 zēni un 5 meitenes/, skolotājs – tiesnesis.
Stafetē piedalās 4 zēni un 4 meitenes.
10.1.1.Stafetes noteikumi: Sacensību laikā jebkuru izglītojamo var mainīt ar rezerves izglītojamo. Sacensību programmā sešas stafetes.

1. Stafete – BASKETBOLA BUMBAS VADĪŠANA UN PIESPĒLES
Inventārs: mini basketbola bumba Nr.5
Komandas izvietojas uz starta līnijas kolonnās: zēni/ar bumbu/ pret meitenēm 20 m attālumā viena kollona no otras. Starp zēniem un meitenēm izvietoti konusi 3m attālumā no vienas un otras kolonnas. Pēc starta signāla zēns ar bumbu driblējot apvada konusus un piespēlē pirmajai meitenei un skrienot nostājas meiteņu kolonnas galā. Meitene veic to pašu darbību un piespēlē bumbu zēnu kolonnas pirmajam izglītojamajam un skrienot nostājas zēnu kolonnas galā u.t.t. Stafete beidzas, kad zēni un meitenes atgriežas savās starta pozīcijās. Driblā pazudējot bumbu, to notverot ir jāatgriežas uz to vietu, kur bumba tika nozaudēta.

2. Stafete –PRETSTAFETE „FUTBOLISTS”
Inventārs: • 3 konusi; • futbola bumba; • 2 vingrošanas apļi.
Uzdevums: Vadīt futbola bumbu līkloču starp konusiem. Komanda nostājas pretējās kolonnās
(3 izglītojamie katrā) aiz volejbola laukuma gala līnijas (18 m). Konusi novietoti 6m, 9m un
12m attālumā no starta līnijas. Pie vienas kolonnas uz grīdas novietots vingrošanas aplis ar futbola bumbu, pie otras kolonnas novietots - tukšs aplis. Pēc starta signāla stafeti uzsāk izglītojamais no kolonnas, pie kuras novietots vingrošanas aplis ar futbola bumbu. Pirmais izglītojamais ar rokām izņem futbola bumbu no vingrošanas apļa un ar kāju vada līdz konusiem. Līkloču veidā apvada bumbu ap 3 konusiem. Pēc 3.konusa vada bumbu taisni līdz tukšajam vingrošanas aplim un ar rokām ieliek bumbu aplī. Apskrien kolonnu, ar plaukstu nodod stafeti priekšā stāvošajam komandas biedram un pats nostājas kolonnas beigās. Saņemot stafeti, izglītojamais no otras kolonnas pilda iepriekš minētas darbības. Stafete turpinās, līdz abas kolonnas ir apmainījušās vietām. Stafete beidzas, kad pēdējais izglītojamais apskrien kolonnu un ar plaukstu nodod stafeti pirmajam izglītojamajam un tas paceļ roku. Soda sekundes tiek piešķirtas, ja: 1) pāragrs starts – pirmais izglītojamais nesagaidot svilpes signālu paņem bumbu un šķērso starta līniju; 2) bumba izripoja no vingrošanas apļa; 6) neapskrien apkārt kolonnai. Ja izglītojamais kļūdu izlabo, tad soda sekundes netiek piešķirtas.

3. Stafete –”PĀRVIETOŠANĀS PA CIŅIEM”
Inventārs: • 2 vingrošanas apļi • 3 konusi Uzdevums: Veikt distanci, iekāpjot apļos un pārliekot tos uz priekšu. Komanda nostājas pretējās kolonnās (3 dalībnieki katrā) aiz volejbola laukuma gala līnijas (18 m). Konusi novietoti 6m un 12m attālumā no starta līnijas. Pēc signāla pirmais izglītojamais skrien līdz konusam, uz kura atrodas 2 vingrošanas apļi. Paņem tos un noliek zemē. Iekāp/ielec vienā no apļiem ar abām kājām, otru apli novieto sev priekšā un atkal iekāpj/ ielec ar abām kājām. Tā pārmaiņus pārvieto apļus uz priekšu iekāpjot/ielecot ar abām kājām līdz nākamajam konusam un novieto apļus uz konusa. Apskrien kolonnu, ar plaukstu nodod stafeti priekšā stāvošajam izglītojamajam un pats nostājas kolonnas beigās. Saņemot stafeti, izglītojamais no otras kolonnas pilda iepriekš minētas darbības. Stafete turpinās, līdz abas kolonnas ir apmainījušās vietām. Stafete beidzas, kad pēdējais izglītoajamis apskrien kolonnu un ar plaukstu nodod stafeti pirmajam izglītojamajam un tas paceļ roku. Soda sekundes tiek piešķirtas, ja: 1) pāragrs starts – pirmais izglītoajamis nesagaidot svilpes signālu uzsāk kustību; 2) aplī neiekāpj/neielec ar abām kājām; 3) apļus nepārvieto līdz konusam; 4) neapskrien apkārt kolonnai. Jaizglītojamais kļūdu izlabo, tad soda sekundes netiek piešķirtas.

4.Stafete –ZIRNEKLĪTIS
Inventārs: 3 konusi.
Konusi izvietoti laukumā 3m attālumā, sākot ar 12m no starta līnijas. Kapteinis apsēžas aiz starta līnijas/ balstā sēdus ar kājām pa priekšu / pēc starta signāla izglītojamais pārvietojas /zirneklītī/ ar roku un kāju palīdzību pāri volejbola laukuma vidus līnijai /ar kājām šķērsojot līniju/. Pēc tam pieceļas un turpina līkloču skrējienu līdz laukuma galam un atpakaļ līdz savai komandai, piesitot nākošajam izglītojamajam. (Obligāti jāpieskaras nākošajam dalībniekam.)

5. Stafete –BUMBIŅAS MEŠANA MĒRĶĪ
Inventārs: Vingrošanas aplis vai uz sienas uzzīmēts aplis /diam. 76 cm/ augstums no grīdas līdz apļa centram 2 m, attālums 5 m.
Izglītojamie izvietojas aiz starta līnijas kolonnā viens aiz otra, katrs pēc kārtas met bumbiņu 5 reizes. Par katru trāpījumu ieskaita 1 punktu. Uzvar komanda, kura ieguvusi lielāko punktu skaitu. Stafetē piedalās visa komanda.

 

 

 

    13.04.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

 

 

Counter CO.KZ