Olimpiskā diena 25.04.24

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

30.04.2024.g.

Olimpiskā diena

https://docs.google.com/document/d/1BRvicKubuWvGqxgW_I-_S5MewAvHmQoxsC-Z592g9yA/edit?usp=sharing

9:45 - 13:00

 

Atb. persona: Vladimirs Asrijancs

 

Olimpiskā diena - atklāšana

V. Asrijancs

A. Kudrjavcevs

R. Rutkovska

P. Birjukovs

kl. audz.

1. - 9. kl. skolēni 10:00
vingrinājumu komplekss 10:15
Stafetes 1-2 kl 10:30
Stafetes 3-4 kl. 11:00
Stafetes 5-6 kl. 11:30
Stafetes 7-8 kl. 12:00

 

 

 

 

10. 9.OLIMPISKA DIENA.
10.9.1. Jauktajā komandā 6(8) izglītojamie – 3(4) zēni un 3(4) meitenes, visi . klases izglītojamie.
Katras dalību ņemošās izglītības iestādes sporta skolotājs un skolotāji piedalās sacensību tiesāšanā.
Sacensību programmā 5 stafetes, tajās visās izglītojamie aiz starta-finiša līnijas kolonnā pa vienam 3 metru robežās, bet aiz kolonas, konuss. Stafete beigusies, kad pēdējais izglītojamais šķērsojis starta-finiša līniju. Izglītojamo novietojums kolonnā pēc dzimuma.
1.Stafete - uz starta-finiša līnijas stafetes kociņš, 18 m attālumā konuss. Pēc starta signāla pirmais izglītojamais paņem stafetes kociņu, taisnā skrējienā apskrien priekšā stāvošo konusu, atgriežoties apskrien aiz komandas konusu, nodod stafetes kociņu nākošajam dalībniekam, kas stāv pie starta līnijas.
2.Stafete – 18 m attālumā no starta-finiša līnijas konuss, aiz tā uz grīdas lecamaukla, pēc starta signālā pirmais izglītojamais skrien līdz auklai, izpilda ar to 10 palēcienus, noliek auklu, apskrien aiz komandas konusu, pieskaras nākošajam izglītojamajam. Izglītojamais pats noliek lecamauklu tā, lai nākošajam būtu ērti to paņemt, skolotājs nedrīkst palīdzēt, aukla jānoliek aiz gala līnijas, ja nē, tad jāatgriežas un tas jāizdara.
3.Stafete – 6 m attālumā no starta līnijas konuss. Pēc starta signāla pirmais izglītojamais -“zirneklīša” gājienā dodas līdz konusam, atpakaļceļā apiet aiz komandas konusu, pieskaras nākošajam izglītojamajam. Stafeti izglītojamais nodod, pieskaroties partnerim ar roku pie pleca.
4.Stafete – uz starta-finiša līnijas pildbumba, no līnijas ik pēc 3 m nolikti 5 konusi. Pēc starta signāla pirmais izglītojamais paņem pildbumbu, līku loču turp un atpakaļ apskrien visus konusus, apskrien aiz komandas konusu un nodod pildbumbu nākošajam izglītojamajam.
5.Stafete - Inventārs: • 5 konusi, • 1 gumijas bumba (25-30cm). Uzdevums: Skriet ar „Olimpisko lāpu” (konuss ar bumbu) Komanda nostājas kolonnā aiz starta līnijas. Pirmais izglītojamais turot „Olimpisko lāpu” rokā skrien līdz pirmajam konusam apskrien tam apkārt, tādā veidā apskrien visus trīs konusus, kuri atrodas viens no otra 6 m attālumā. Apskrien gala konusu un atpakaļ ceļā skrien līkloču starp konusiem. Apskrien visu kolonnu no labās puses un nodod “Olimpisko lāpu” priekšā stāvošajam izglītojamajam un pats nostājas kolonnas beigās. Nākamie izglītojamie izpilda to pašu uzdevumu. Stafete beidzās, kad pēdējais izglītojamais nodod „Olimpisko lāpu” pirmajam un tas paceļ to augšā. Soda sekundes tiek piešķirtas, ja:
1) pāragrs starts - pirmais izglītojamais nesagaidot signālu šķērso starta līniju un uzsāk skrējienu;
2) pēc bumbas kritiena izglītojamais to paceļ un turpina skrējienu ne no tās vietas, kur bumba nokrita;
3) nokritušo bumbu paceļ, padod cits izglītojamais vai pedagogs;
4) pietur bumbu ar roku. Ja izglītojamais kļūdu izlabo, tad soda sekundes netiek piešķirtas.
18.2. Paskaidrojumi: „zirneklītis” balstā sēdus / ar kājām pa priekšu/. Par katru kļūdu
rezultātam pieskaita vienu soda sekundi.
18.3. Vērtēšana:
18.3.1. Komanda par katru izpildīto stafeti saņem izcīnītās vietas punktus. Kopvērtējumā uzvar komanda ar mazāko punktu skaitu/summu/. Vienādu punktu summas gadījumā, uzvar komanda, kurai vairāk izcīnītas 1., 2. u.t.t vietas. 

    29.04.2024

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

 

 

Counter CO.KZ