Reglamenti

Pārdaugava
atpakaļ

 

Atbalsta pers.kom.
PDG regl-s
Regl. par ekskursijām
Klases audz.regl.

reglamenti

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA

 

25.10.2022.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 

PSP-22-1-rgs

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

17.06.2019.g.

Izglītojamo drošības noteikumi 2019

PSP-19-3-rgs

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

14.06.2019.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas
atbalsta personāla komisiju reglaments

 PSP-19-4-nts


 

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

05.03.2018.g.

Klases audzinātāja darba reglaments

 

 

Direktora vietniece

T. Moisejeva

 

 

    

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка