Skolas nolikumi

Pārdaugava
atpakaļ
Pamatskolas n-s
Vērtēšanas kārtība

 

 

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

Skolas nolikumI

 

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas nolikums

Grozījums Rīgas domes

2022. gada 26. janvāra

nolikumā Nr. 150

01.03.2023.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas nolikums

Grozījums Rīgas domes

2022. gada 26. janvāra

nolikumā Nr. 150

24.08.2022.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas nolikums

2022. gada 26. janvāra

Nr. 150

26.01.2022.g

Iekšējie noteikumi.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība.

14.06.2019.g.

PSP-19-3-nts

Skolas nolikums 2019

 

Skolas nolikums 2011

(Arhīvs)

 

 

    

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка