28.10.2019.g.

Pārdaugava
atpakaļ

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

28.10.2019.g.
14:25 - 15:05

Vieta: Rīgas Pārdaugavas pamatskolā. 204.kab.


Vecāki stāsta par savu profesiju

Kas ir loģistika?

 

Atb. persona: Svetlana Hrapavicka, Iveta Mūrniece, L. Renge

Daībnieki: 5.A, 6.A, 6.C  kl. skolēni
Lektors: Sergejs Timonovs, Jevgēnijs Zinovjevs

 

Iepazīsti loģistikas speciālista profesiju!

Klases stundā piedalās 5.A kl skolēna tēvs Jevgēnijs Zinovjevs.
Kas ir loģistika?

Kāpēc ir vajadzīgas loģistikas kompānijas?

Kā dibināt un attīstīt savu biznesu loģistikas jomā gan vietējā, gan arī starptautiskā mērogā.
Paldies Jevgēnijam Zinovjevam par dalību klases audzināšanas darbā karjeras izglītības jomā!

 

Iepazīsti kuģošanas drošības inspektora profesiju!
Dalībnieki: 6.A, 6.C klašu skolēni, Ludmila Renge, Iveta Mūrniece
Klases stundā piedalās 6.A kl skolēna tēvs Sergejs Timonovs.

Ko dara kuģa drošības inspektors? Kādi darbi jāveic? Kādus darba rīkus, tehniku, materiālus izmanto savā darbā? Kas obligāti ir jāzina un jāprot, lai varētu veikt šīs profesijas darba uzdevumus?
Paldies Sergejam Timonovam par dalību klases audzināšanas darbā karjeras izglītības jomā!


Atbildīgais par pasākumu: Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PKK Iveta Mūrniece
 

 

    08.10.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

 

 

Counter CO.KZ