7.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Tatjana Petrosjana  108.kab.

2023.-2024.m.g.

7.A

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

latviešu valoda

205/306

angļu valoda

(+SP T. Petrosjana)

305/206

Literatūra

(+SP Maija Vīnholde)

205/306

angļu valoda

305/206

2

9:00 - 9:40

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

Latvijas un
pasaules vēsture

301

sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

bioloģija

112

latviešu valoda

205/306

3

9:50 - 10:30

vizuālā māksla

307

dzimta valoda

204

sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

matemātika

208

matemātika

208

4

10:45 - 11:25

matemātika

208

inženierzinības

211

literatūra

205/306

ģeogrāfija

214

datorika

401

5

11:40 - 12:20

matemātika

208

sports

(+ R. Rutkovska - SP)

sp. zāle

Latvijas un
pasaules vēsture

301

dzimta valoda

204

bioloģija

112

6

12:35 - 13:15

dzimta valoda

204

angļu valoda

305/206

ģeogrāfija

214

sociālās zinības 

301

mūzika

(+SP T. Petrosjana)

mūz.k.

7

13:25 - 14:05

Literatūra

205/306

   

 Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

13:25 - 14:10

208

Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

13:25 - 14:10

208

Matemātika

208

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

Jaunais

ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācijas

Mūzika

(D. Logina)

13:25 - 14:15

mūz.kab.
8

14:10 - 14:50

 

Datorika

401

Jaunais matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab. Futbols sp.zāle

baseins

14:20 - 15:00

 

 Konsultācijas

Datorika,

Inženierzinības

(A. Stahovskis)

14:10 - 14:40

  401.kab.

Konsultācijas

English

L. Renge

14:10 - 14:50

305

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Angļu valoda

(A. Sokols)

14:10 - 15:00

206

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

14:10 - 14:55

208

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

304

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

204

 

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

204

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004

Konsultācijas

Latviešu valoda un literatūra

(A. Jansone)

14:10 - 15:00

306

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(V. Fiļins)

14:10 - 14:30

003.kab.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.
9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle    

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

001

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas: 11:25

    03.11.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка