6.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Valentīna Šamanova

6.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

dabas zinības

112

latviešu valoda
un literatūra

205/204

dabas zinības

112

latviešu valoda
un literatūra

205/204

2

9:00 - 9:40

latviešu valoda
un literatūra

205/204

latviešu valoda
un literatūra

205/204

literatūra

205/204

matemātika

208

sports

z

3

9:50 - 10:30

sociālās zinības
un vēsture

301

matemātika

208

matemātika

208

mazākumtautību
valoda (krievu)

204

vizuālā māksla

307

4

10:45 - 11:25

matemātika

208

angļu valoda

305/206

datorika

401

latviešu valoda
un literatūra

205/204

dizains
un tehnoloģijas 

mājtur.k

5

11:40 - 12:20

sports

z

matemātika

208

sociālās zinības
un vēsture

301

Angļu valoda

305/206

matemātika

208

6

12:35 - 13:15

teātrala māksla 303

mazākumtautību
valoda (krievu)

204

mūzika

mūz.k.

Datorika 401

sports

deju z.

7

13:25 - 14:05

latviešu valoda
un literatūra

205/204

 baseins

13:40 - 14:20

 

sociālās zinības
un vēsture
301

 Klases stunda

 301

 Konsultācija

Matemātika

(J. Černošova)

13:25 - 13:55

 210

mazākumtautību
valoda (Erudīts)

S. Hrapavicka

13:25 - 14:05

204.kab.
8 14:10 - 14:50

Konsultācija

 Dizains un

tehnoloģijas

(V. Fiļins)

14:10 - 15:30

001.kab.

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

14:10 - 15:00 

004

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

 001

 Koris

(D. Logina)

 m.k.

 Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(I. Mūrniece)

14:10 - 14:50

 205

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(I. Mūrniece)

14:10 - 14:55

205

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(I. Mūrniece)

14:10 - 14:50

205

Konsultācija

Angļu valoda

(L. RENGE)

14:10 - 14:50

305

Konsultācija

Sports

(A. Golmeistere)

14:10 - 15:10

s.z.

Konsultācija

Matemātika

(J. Builova)

14:10 - 14:40

210

Konsultācija

Mazākumtautību

valoda (krievu)

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

13:25 - 14:45

304

Zīmēšanas

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

14:10 - 14:25

 
305

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:55

112

Konsultācija

Latvijas un
pasaules vēsture
Sociālās zinības

(V. Šamanova)

14:10 - 15:00

301

Konsultācija

Mazākumtautību

valoda (krievu)

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

14:10 - 15:00

204

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:10 - 15:10 

112

Konsultācija

Mazākumtautību

valoda (krievu)

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

14:10 - 15:00

304

Konsultācija

Mazākumtautību

valoda (krievu)

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

14:10 - 15:00

304
9 14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.

Konsultācija

Mazākumtautību

valoda (krievu)

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

14:55 - 15:35

 
204

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55 

307        

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:55

112

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307 Balles dejas 

(O. Gubkina)

14:55 - 15:35

 

deju zāle

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.
Balles dejas 

(O. Gubkina)

14:55 - 15:35

deju zāle
10 15:40 - 16:10 Balles dejas 

(O. Gubkina)

15:40- 16:10

deju zāle     Balles dejas 

(O. Gubkina)

15:40- 16:10

deju zāle        

 

    16.01.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка