7.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Valentīna Šamanova  301.kab.

2023.-2024.m.g.

7.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

matemātika

208

Literatūra

(+SP Maija Vīnholde)

205/306

Latvijas un
pasaules vēsture

301

literatūra

205/306

2

9:00 - 9:40

vizuālā māksla

307

matemātika

208

Latvijas un
pasaules vēsture

301

Literatūra

205/306

datorika

401

3

9:50 - 10:30

dizains un
tehnoloģijas 

001/004

latviešu valoda

205/306

matemātika

208

bioloģija

112

sports

sp. zāle

4

10:45 - 11:25

Literatūra

205/306

ģeogrāfija

214

angļu valoda

305/206

angļu valoda

305/206

matemātika

208

5

11:40 - 12:20

bioloģija

112

sociālās zinības

301

inženierzinības

211

sports

sp. zāle

matemātika

208

6

12:35 - 13:15

datorika

401

sports

sp. zāle

dzimta valoda

204

dzimta valoda

204

angļu valoda

305/206

7

13:25 - 14:05

Dzimta valoda

204

Jaunais matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab.

 Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

13:25 - 14:10

208

baseins

14:20 - 15:00

 

ģeogrāfija

214

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:10

304

Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

13:25 - 14:10

208

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

8

14:10 - 14:50

 

Mūzika

mūz.k.

Jaunais matemātiķis

APP

(E. Larina)

210. kab. Futbols sp.zāle

Jaunais fiziķis

APP

(P. Birjukovs)

 211.kab

Konsultācijas

Sports

(V. Asrijancs)

14:10 - 15:10

sp.zāle

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

204

Konsultācijas

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 14:55

304

Konsultācijas

Latviešu valoda un literatūra

(A. Jansone)

14:10 - 15:00

306

Konsultācijas Bioloģija, Ķīmija, Ķīmija

(T. Petrosjana)

14:10 - 14:50

112

Konsultācijas

English

L. Renge

14:10 - 14:50

305

Konsultācijas

Dzains un
tehnoloģijas 

(L. Grišina)

14:10 - 14:40

004

Konsultācijas

Krievu valoda

(S. Hrapavicka)

(14:10 - 14:50)

204

 

Konsultācijas

Datorika, Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 14:50

 401.kab

 

Konsultācijas

Matemātika

(J. Černišova)

14:10 - 14:55

208

Jaunais ķīmiķis

T. Petrosjana

112

9 14:55 - 15:35 Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

Futbols sp.zāle

Sporta un

BALLES dejas 

deju zāle 

   

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Konsultācijas

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:50 - 15:40

307

 Konsultācijas Bioloģija, Ķīmija, Ķīmija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:35

112
10

15:40- 16:10

Futbols sp.zāle     Futbols sp.zāle        

Sporta un

BALLES dejas

deju zāle

Pusdienas - 11:25

    29.09.2023

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка