2.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Irina Frolova

2.a

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Mazākumtautību
valoda (Erudīts)

 114

Zīmēšanas

pulciņš

(L. Bizūne)

 307

mazākumtautību
valoda (Erudīts)

 114

  PUMPURS

 114

 PUMPURS

114

 PUMPURS

114

1

9:00 - 9:40

Matemātika

114

latviešu valoda
un literatūra

103/114

Vizuālā māksla

307

Mūzika

muz.kab

latviešu valoda
un literatūra

103/114

2

9:50 - 10:30

latviešu valoda
un literatūra

103/114

Vizuālā māksla

307

latviešu valoda
un literatūra

103/114

Matemātika

114

Matemātika

114

3

10:45 - 11:25

Sports

z

Mūzika

muz.kab

Angļu valoda

305/304

dizains
un tehnoloģijas 

114

mazākumtautību
valoda (krievu)

114

4

11:40 - 12:20

Dabas zinības

114

latviešu valoda
un literatūra

103/114

Sports

z

latviešu valoda
un literatūra

103/114

Sociālās zinības

114

5

12:35 - 13:15

 Klases stunda

 114

Sports

z

Matemātika

114

Dabas zinības

114

 Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

12:35 - 13:15

 004

Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:25

 

6

13:25 - 14:05

Koris

(D. Logina)

m.k.

 baseins

14:20 - 15:00

 

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

 

 

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

13:25 - 14:15

004

Balles dejas 

(O. Gubkina)

13:25 - 14:05

deju zāle

 

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

13:25 - 14:25

305

Konsultācija

Dabaszinības
Latviešu valoda

un literatūra
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(I. Frolova)

13:25 - 14:25

114

Konsultācija

Dabaszinības
Latviešu valoda

un literatūra
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(I. Frolova)

13:25 - 14:20

114

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra
(L. Keiča)

13:25 - 14:20

103

7

14:10 - 14:50

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

 

 

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 15:10

304    

Konsultācija

Sports

(L. Jūra)

14:10 - 15:20

s.z.

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

14:10 - 15:00

004

Konsultācija

Sports

(L. Jūra)

14:10 - 15:15

s.z.

Konsultācija

Angļu valoda

(A. Sokols)

14:10 - 15:05

206

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

14:10 - 14:50

305
  14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.    

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.    

 

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

13:15 - 14:50

13:25 - 14:20

13:25 - 14:50

14:20 - 14:50

12:35 - 14:50

J. Chernousova  - konf.z.

14:50 - 18:00

13:00 - 18:00

14:50 - 18:00

14:50 - 18:00

14:50 - 18:00

    24.10.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка