3.C

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona -  Vaļejeva Jekaterina Nikolajevna

 

3.c

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

mazākumtautību
valoda (Erudīts)

 207

Zīmēšanas

pulciņš

 307

Zīmēšanas

pulciņš

 307

mazākumtautību
valoda (Erudīts)

 207

1

9:00 - 9:40

Angļu valoda

206/305

Sociālās zinības

207

Sports

deju zāle

Matemātika

207

dizains
un tehnoloģijas 

207

2

9:50 - 10:30

latviešu valoda
un literatūra

207

Matemātika

207

Matemātika

207

mazākumtautību
valoda (krievu)

207

Matemātika

207

3

10:45 - 11:25

Sports

deju zāle

Sports

deju zāle

Mūzika

muz.kab

Dabaszinības

207

Mūzika

muz.kab

4

11:40 - 12:20

dizains
un tehnoloģijas 

207

latviešu valoda
un literatūra

207

latviešu valoda
un literatūra

207

latviešu valoda
un literatūra

207

latviešu valoda
un literatūra

207

5

12:35 - 13:15

latviešu valoda
un literatūra

207

Dabaszinības

207

 Konsultācija

Dabaszinības
Matemātika
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(J. Vaļejeva)

12:35 - 13:10

 207

Vizuālā māksla

307

 Klases stunda

 207

6

13:25 - 14:05

Koris

(D. Logina)

m.k.

Vizuālā māksla

307

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

 Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(J. Vaļejeva)

13:25 - 14:20

207

 

 

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

13:25 - 14:25

305

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

7

14:10 - 14:50

 baseins

13:40 - 14:20

 

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

 

 

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

14:10 - 14:50

305
8 14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.    

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

 001

Koris

(D. Logina)

m.k.    

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

13:15 - 13:40

14:10 -  14:55

13:10 - 14:55

14:20 - 14:55

13:25 - 14:55

J. Chernousova  - konf.z.

13:40 - 18:00

14:55 - 18:00

14:55 - 18:00

14:55 - 18:00

14:55 - 18:00

    08.10.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка