4.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Ludmila Ovsijenko

4.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

mazākumtautību
valoda (Erudīts)

 101

 Teātra studija  Performance

aktu zāle 

 Teātra studija  Performance

 aktu zāle 

   
       

Zīmēšanas

pulciņš

 307

Zīmēšanas

pulciņš

 307

   

1

9:00 - 9:40

Mūzika

muz.kab

Sports

z

Matemātika

101

Angļu valoda

305/304

Matemātika

101

2

9:50 - 10:30

Matemātika

101

latviešu valoda
un literatūra

302

latviešu valoda
un literatūra

302

Matemātika

101

latviešu valoda
un literatūra

302

3

10:45 - 11:25

mazākumtautību
valoda (krievu)

101

Matemātika

101

Vizuālā māksla

307

latviešu valoda
un literatūra

302

Angļu valoda

305/304

4

11:40 - 12:20

Dabaszinības

101

sociālās zinības
un vēsture

101

mazākumtautību
valoda (krievu)

101

mazākumtautību
valoda (krievu)

101

Datorika

401

5

12:35 - 13:15

latviešu valoda
un literatūra

302

dizains
un tehnoloģijas 

mājt

 Klases stunda

 101

Dabaszinības

101

Sports

z

6

13:25 - 14:05

Sports

z

dizains
un tehnoloģijas 

mājt

 baseins

13:40 - 14:20

 

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

 Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:25

 304

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

13:25 - 14:15

004

 Konsultācija

Dabaszinības
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(L. Ovsijenko)

13:25 - 14:10

101

 Konsultācija

Dabaszinības
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(L. Ovsijenko)

13:25 - 14:10

101

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

13:25 - 14:25

305

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(M. Semjonova)

13:25 - 14:05

302

7

14:10 - 14:50

 

Konsultācija

 Dizains

un tehnoloģijas

(V. Fiļins)

14:10 - 15:30

001.kab.

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

 307

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

 001

 Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

 307

 Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

 307

Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 15:10

304

Zīmēšanas

pulciņš

(L. Bizūne)

307    

Konsultācija

Sports

(L. Jūra)

14:10 - 15:20

s.z.

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

14:10 - 15:00

004

Konsultācija

Sports

(L. Jūra)

14:10 - 15:15

s.z.

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(M. Semjonova)

14:10 - 15:00

302

Konsultācija

Angļu valoda

(L. RENGE)

14:10 - 14:50

305

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(M. Semjonova)

14:10 - 14:50

302

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(M. Semjonova)

14:10 - 14:50

302
8 14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.                

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.
Balles dejas 

(O. Gubkina)

14:55 - 15:35

deju zāle Balles dejas 

(O. Gubkina)

14:55 - 15:35

deju zāle
9 15:40- 16:10 Balles dejas 

(O. Gubkina)

15:40- 16:10

deju zāle     Balles dejas 

(O. Gubkina)

15:40- 16:10

deju zāle        

 
 

    08.10.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка