4.C

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Olga Gubkina

 

4.c

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

mazākumtautību
valoda (Erudīts)

 105

Zīmēšanas

pulciņš

 307

Zīmēšanas

pulciņš

 307

 PUMPURS

 105

PUMPURS 105 PUMPURS 105

1

9:00 - 9:40

Matemātika

105

latviešu valoda
un literatūra

302

Matemātika

105

Sports

z

Matemātika

105

2

9:50 - 10:30

Mūzika

muz.kab

Matemātika

105

mazākumtautību
valoda (krievu)

105

Sports

z

Datorika 401

3

10:45 - 11:25

latviešu valoda
un literatūra

302

dizains
un tehnoloģijas 

mājt

latviešu valoda
un literatūra

302

Matemātika

105

Dabaszinības

105

4

11:40 - 12:20

mazākumtautību
valoda (krievu)

105

dizains
un tehnoloģijas 

mājt

sociālās zinības
un vēsture

105

latviešu valoda
un literatūra

302

latviešu valoda
un literatūra

302

5

12:35 - 13:15

Dabaszinības

105

Sports

z

 Klases stunda

 105

mazākumtautību
valoda (krievu)
105

Angļu valoda

305/304

6

13:25 - 14:05

Angļu valoda

305/304

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

 001

Konsultācija

Dabaszinības
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(O. Gubkina)

13:15 - 13:40

 105

Vizuālā māksla

307

Konsultācija

Sports

(A. Golmeistere)

13:25 - 14:25

s.z.

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

13:25 - 14:15

004

Konsultācija

Sports

(A. Golmeistere)

13:25 - 14:35

s.z.

Konsultācija

Dabaszinības
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(O. Gubkina)

13:25 - 14:05

105

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

13:25 - 14:25

305

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(M. Semjonova)

13:25 - 14:05

302
7 14:10 - 14:50 

Konsultācija

 Dizains

un tehnoloģijas

(V. Fiļins)

14:10 - 15:30

001.kab.

 Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

 307

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

 001

 Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

 307

 Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

 307

Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 15:10

304

Zīmēšanas

pulciņš

(L. Bizūne)

307

 baseins

14:20 -15:00 

 

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(M. Semjonova)

14:10 - 15:00

302.kab.

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

14:10 - 15:00

004

Konsultācija

Sports

(A. Golmeistere)

14:10 - 15:10

s.z.

Konsultācija

Angļu valoda

(L. RENGE)

14:10 - 14:50

305

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(M. Semjonova)

14:10 - 14:50

302

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(M. Semjonova)

14:10 - 14:50

302
8 14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.    

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307    

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307
Balles dejas 

(O. Gubkina)

14:55 - 15:35

deju zāle Balles dejas 

(O. Gubkina)

14:55 - 15:35

deju zāle
9 15:40 - 16:10 Balles dejas 

(O. Gubkina)

15:40- 16:10

deju zāle     Balles dejas 

(O. Gubkina)

15:40- 16:10

deju zāle

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

 

m.k.    
                       

 

    08.10.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка