Piekļūstamības paz.

Pārdaugava

 

 

 

 

 

 

Piekļūstamības paziņojums

Rīgas Pārdaugavas pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rīgas Pārdaugavas pamatskola- https://pdps.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas Pārdaugavas pamatskolatīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Pamatstruktūras pārbaude - lapas HTML kodā nav iestrādāts dalījums
  • Attēlu tekstuālā alternatīva - daļai no attēliem nav pievienoti alternatīvie teksti.
  • Virsraksti - nav ievērota hierarhija virsrakstu veidošanā.
  • Teksta izmēra tālummaiņa - nav iespējams mainīt teksta izmēru.
  • Lapu nosaukumi - lapu nosaukumi satur pārāk maz informācijas.
  • Saturs, kas kustas, mirgo un zibsnī - mājaslapā ir ievietoti kustīgi elementi kurus nevar apturēt.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 19.10.2023. Izvērtēšanu veica Mārtiņš Freimanis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://pdps.lv/pieklustamibas-pazinojums.pdf

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: pdps@riga.lv

Zvaniet: 67623155

Pasta adrese - Kartupeļu iela, 2, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi divu nedēļu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Direktorei Irēna Šinkareva, 67623155, 26558925

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Direktorei Irēna Šinkareva, 67623155, 26558925.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 14.09.2023un atkārtoti pārskatīts 19.10.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Irēna Šinkareva Direktore.

 


 

 

29.04.2024

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv