Apriļis 2023.g.

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

KALENDĀRS pDpS

2022./2023. mācību gads

Septembris 2022.g. Oktobris  2022.g. Novembris  2022.g. Decembris  2022.g. Janvāris 2023.g. Februāris 2023.g. Marts 2023.g. Apriļis 2023.g. Maijs 2023.g. Kalendārs 2021.-2022.

APRIĻIS 2023

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

25.04.2023

Starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski)

I. Kozlova

I. Freimane

9.A, 9.B kl.

 

 

30.01.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv