Metodiskās komisijas

Pārdaugava

METODISKĀS KOMISIJAS

 

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas
Metodiskās komisijas un komisiju vadītāji
2022./2023.mācību gads


1. Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports) un atbalsta personāla joma
jomas koordinātore: Rutkovska R.
skolotāji: Svetlana Dote, Jūra L., Faļko V., Kanclere Z., Semjonova Zoja, Golmeistare A.,, Kozlova I., Jeļena Kudrjavceva, Ineta Pūtele

2. Dabaszinātņu, sociālā un pilsoniskā joma (Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības)
jomas koordinātore Tatjana Petrosjana
skolotāji: Koreļska L., Sokols A., Šamanova V.

3. Tehnoloģiju un matemātikas (matemātika, datorika, inženierzinības)
jomas koordinātors Pāvels Birjukovs
skolotāji:  Builova J.K., Doroščonoka Ž.V., Prohorenko R.,

4. Valodu joma
jomas koordinātore Jeļena Černakova
skolotāji: Hrapavicka S., Mūrniece I., Renge L., Semjonova M., Vetruka Regīna., Kozlova I.
(sākumskolā latviešu valodas skolotāji: Vaļejeva E., Josinkaja A., Keiča L., Frolova I., Bukaldere K., Tambijeva E., Koršunova E.J.

5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma
jomas koordinātore Liena Bizūne
skolotāji: Moisejeva T., Grišina L., Fiļins V., mūzikas skolotāja

6. Sākumskolas joma
jomas koordinātore Ludmila Ovsijenko
skolotāji: Gubkina O., Frolova I., Rutjana N., Keiča L., Tavkiņa O., Bukaldere K., Doroščonoka Ž., Gukova R., Ņežina I., Josinkaja A., Vaļejeva E.

 

 

31.08.2022

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv