1.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Aleksandra Josinkaja

1.a

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

 Angļu valoda

(A. Josinkaja)

 107

Zīmēšanas

pulciņš

 307

Zīmēšanas

pulciņš

 307

   

1

9:00 - 9:40

Matemātika

107

Matemātika

107

Angļu valoda

206/107

Matemātika

107

Matemātika

107

2

9:50 - 10:30

mazākumtautību
valoda (krievu)

107

mazākumtautību
valoda (krievu)

107

Mūzika

muz.kab

Vizuālā māksla

307

latviešu valoda
un literatūra

107/116

3

10:45 - 11:25

Sociālās zinības

107

Sports

z

dizains
un tehnoloģijas 

(R. Gukova)

107

dizains
un tehnoloģijas 

(R. Gukova)

107

mazākumtautību
valoda (krievu)

107

4

11:40 - 12:20

latviešu valoda
un literatūra

107/116

Dabaszinības

107

latviešu valoda
un literatūra

107/116

latviešu valoda
un literatūra

107/116

Dabas zinības

107

5

12:35 - 13:15

Balles dejas

(O. Gubkina)

12:35 - 13:15

deju zāle 

Konsultācija

Dabaszinības
Latviešu valoda

un literatūra
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

Angļu valoda

(A. Josinkaja)

12:35 - 13:20

107

Sports

z

mazākumtautību
valoda (krievu)

107

 Klases stunda

 107

6

13:25 - 14:05

Koris

(D. Logina)

 m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

 

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k. Balles dejas 

(O. Gubkina)

13:25 - 14:05

 

 

deju zāle

 

 Konsultācija

Dabaszinības
Latviešu valoda

un literatūra
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

Angļu valoda

(A. Josinkaja)

13:25 - 14:05

 107

 

Konsultācija

Latviešu valoda un literatūra

(J. Komarovska)

13:25 - 14:05

 

116

Konsultācija

Latviešu valoda un literatūra

(J. Komarovska)

13:25 - 14:05

 

116
  14:10 - 14:50

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307 Balles dejas 

(O. Gubkina)

14:10 - 14:50

 
deju zāle 

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Konsultācija

Sports

(L. Jūra)

14:10 - 15:20

s.z.

Konsultācija

Sports

(L. Jūra)

14:10 - 15:15

s.z.
  14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.    

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55 

307

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.    

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

12:35 - 13:25

14:05 - 15:00

13:25 - 15:00

13:25 - 15:00

13:25 - 15:00

13:25 - 15:00 

J. Chernousova  - konf.z.

15:00 - 18:00

13:00 - 18:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

    02.11.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка