2.C

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Kristīna Bukaldere

2.c

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Zīmēšanas

pulciņš

 307

mazākumtautību
valoda (Erudīts)

 201

mazākumtautību
valoda (Erudīts)

 201

   

1

9:00 - 9:40

Matemātika

201

Matemātika

201

Matemātika

201

Matemātika

201

Vizuālā māksla

307

2

9:50 - 10:30

mazākumtautību
valoda (krievu)

201

latviešu valoda
un literatūra

201

latviešu valoda
un literatūra

201

Mūzika

muz.kab

Angļu valoda

305/304

3

10:45 - 11:25

latviešu valoda
un literatūra

201

latviešu valoda
un literatūra

201

Sports

z

latviešu valoda
un literatūra

201

Sports

z

4

11:40 - 12:20

Sports

z

Vizuālā māksla

307

Dabas zinības

201

latviešu valoda
un literatūra

201

 

 

5

12:35 - 13:15

Dabas zinības

201

Mūzika

muz.kab

Sociālas zinības

201

dizains
un tehnoloģijas 

201

 Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

12:35 - 13:15

 004

6

13:25 - 14:05

 Klases stunda

 201

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

 Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:25

 304

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

13:25 - 14:25

305

Konsultācija

Dabaszinības
Latviešu valoda

un literatūra
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(K. Bukaldere)

13:25 - 14:05

201

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

13:25 - 14:15

004

Konsultācija

Dabaszinības
Latviešu valoda

un literatūra
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(K. Bukaldere)

13:25 - 14:05

201

Konsultācija

Dabaszinības
Latviešu valoda

un literatūra
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(K. Bukaldere)

13:25 - 14:05

201

7

14:10 - 14:50

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

 baseins

15:00 - 15:40

 

 

 

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 15:10

304    

Konsultācija

Sports

(L. Jūra)

14:10 - 15:20

s.z.

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

14:10 - 15:00

004

Konsultācija

Sports

(L. Jūra)

14:10 - 15:15

s.z.

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

14:10 - 14:50

305
  14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.    

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.    

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

14:10 - 15:00

14:05 - 15:00

13:25 - 15:00

14:05 - 15:00

14:05 - 15:00

J. Chernousova  - konf.z.

15:00 - 18:00

14:05 - 18:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

    14.10.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка