3.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Oksana Tavkiņa

3.a

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

 

8:15 - 8:55

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

mazākumtautību
valoda (Erudīts)

113

Latviešu valoda
un literatūra

113

mazākumtautību
valoda (Erudīts)

113

 

 

1

9:00 - 9:40

Matemātika

113

Matemātika

113

latviešu valoda
un literatūra

113

latviešu valoda
un literatūra

113

Mūzika

muz.kab

2

9:50 - 10:30

Mazākumtautību
valoda (krievu)

113

Dabaszinības

113

Vizuālā māksla

307

latviešu valoda
un literatūra

113

Matemātika

113

3

10:45 - 11:25

Mūzika

muz.kab

Vizuālā māksla

307

Matemātika

113

Sports

z

Dabaszinības

113

4

11:40 - 12:20

Angļu valoda

305/206

Sports

deju zale

dizains
un tehnoloģijas 

113

Sports

z

latviešu valoda
un literatūra

113

5

12:35 - 13:15

   

Dizains
un tehnoloģijas 

113

 Klases stunda

 113

Sociālās zinības

113

Latviešu valoda
un literatūra

113

6

13:25 - 14:05

Koris

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Angļu valoda

(A. Sokols)

206

Konsultācija

Dabaszinības
Latviešu valoda

un literatūra
Matemātika
Sociālās zinības
Mazākumtautību

valoda (krievu)

(O. Tavkiņa)

13:25 - 14:35

113

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

13:25 - 14:15

004

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

13:25 - 14:25

305

 

14:10 - 14:50 

 baseins

13:40 - 14:20

 

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

 

 

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Keramika

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

14:10 - 15:00

004

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

14:10 - 14:50

305
  14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.    

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55 

307

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.    

Pagarinātās dienas grupas darba laiks

 

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

kl.audz.

13:25 - 13:40

13:25 - 15:00

13:25 - 15:00

13:25 - 15:00

 

J. Chernousova  - konf.z.

15:00 - 18:00

13:00 - 18:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

14:35 - 18:00

    14.10.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка