5.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Jeļena Builova

5.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

mazākumtautību
valoda (krievu)

204

sports

z

matemātika

208

dizains
un tehnoloģijas 

mājtur.k

2

9:00 - 9:40

teātra māksla

(R. Vetruka)

303

matemātika

208

dabaszinības

112

vizuālā māksla

307

dabaszinības

112

3

9:50 - 10:30

mazākumtautību
valoda (krievu)

204

mūzika

mūz.k.

sociālās zinības
un vēsture

301

sociālās zinības
un vēsture

301

mazākumtautību
valoda (krievu)

204

4

10:45 - 11:25

sports

z

datorika

401

matemātika

208

literatūra

116

matemātika

208

5

11:40 - 12:20

matemātika

208

latviešu valoda
un literatūra

116

mazākumtautību
valoda (krievu)

204

angļu valoda

304

sports

deju z.

6

12:35 - 13:15

sociālās zinības
un vēsture

301

 

 

latviešu valoda
un literatūra

116

 Klases stunda

208

latviešu valoda
un literatūra

116

 7

13:25 - 14:05

angļu valoda

304

 baseins

13:40 - 14:20

 

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

 001

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

 Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

13:25 - 14:25

 304

Konsultācija

Matemātika

(J. Builova)

13:25 - 14:25

210

Konsultācija

Matemātika

(J. Builova)

13:25 - 14:25

210

 

Konsultācija

Matemātika

(J. Builova)

13:25 - 14:25

210

 

Konsultācija

Sports

(A. Golmeistere)

13:25 - 14:25

s.z.

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

13:25 - 14:15

004

Konsultācija

Sports

(A. Golmeistere)

13:25 - 14:23

s.z.

Konsultācija

Matemātika

(J. Builova)

13:25 - 13:55

210

Konsultācija

Mazākumtautību

valoda (krievu)

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

13:25 - 14:45

304

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(J. Komarovska)

13:25 - 14:05

 

116

Konsultācija

mazākumtautību
valoda (krievu)

(R. Vetruka)

13:25 - 14:10

303

Konsultācija

mazākumtautību
valoda (krievu)

(R. Vetruka)

13:25 - 14:10

303

Konsultācija

mazākumtautību
valoda (krievu)

(R. Vetruka)

13:25 - 14:10

303

Konsultācija

Latvijas un
pasaules vēsture
Sociālās zinības

(V. Šamanova)

13:25 - 14:15

301

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(J. Komarovska)

13:25 - 14:05

 

116

Konsultācija

Latvijas un
pasaules vēsture
Sociālās zinības

(V. Šamanova)

13:25 - 14:15

301

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:10 - 15:10 

112
8 14:10 - 14:50

Konsultācija

 Dizains

un tehnoloģijas

(V. Fiļins)

14:10 - 15:30

001.kab.

Zīmēšanas

pulciņš

 307

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

 001

   

 

 

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

14:10 - 15:00

004

Konsultācija

Sports

(A. Golmeistere)

14:10 - 15:10

s.z.

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:10 - 15:10 

112

Konsultācija

Latvijas un
pasaules vēsture
Sociālās zinības

(V. Šamanova)

14:10 - 15:00

301

Konsultācija

Mazākumtautību

valoda (krievu)

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

14:10 - 15:00

204

Konsultācija

Mazākumtautību

valoda (krievu)

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

13:25 - 14:45

304

Konsultācija

Mazākumtautību

valoda (krievu)

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

14:10 - 15:00

304

Konsultācija

Mazākumtautību

valoda (krievu)

Latviešu valoda

un literatūra

(S. Hrapavicka)

14:10 - 15:00

304    

Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 15:10

304

Zīmēšanas

pulciņš

(L. Bizūne)

307
9 14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.    

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Koris

(D. Logina)

m.k.    

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:55

112

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:55

112

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.
9 14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.    

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55 

307

Koris

(D. Logina)

m.k.    

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:55

112

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:55

112

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307 Balles dejas 

(O. Gubkina)

14:55 - 15:35

deju zāle

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.
Balles dejas 

(O. Gubkina)

14:55 - 15:35

deju zāle
10 15:40 - 16:10 Balles dejas 

(O. Gubkina)

15:40- 16:10

deju zāle     Balles dejas 

(O. Gubkina)

15:40- 16:10

deju zāle        
 

 

    09.11.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка