9.B

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Regīna  Vetruka

 

9.b

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

sociālās zinības

206

matemātika

211

matemātika

211

sports

z

2

9:00 - 9:40

vizuālā māksla

307

Latvijas un
pasaules vēsture

206

ģeogrāfija

214

fizika

210

mazākumtautību
valoda (krievu)

303

3

9:50 - 10:30

dizains
un tehnoloģijas 

mājtur.k

angļu valoda

305/304

latviešu valoda
un literatūra

205

Latvijas un
pasaules vēsture

206

mūzika

mūz.k.

4

10:45 - 11:25

mazākumtautību
valoda (krievu)

303

latviešu valoda
un literatūra

205

latviešu valoda
un literatūra

205

sports

z

latviešu valoda

un literatūra

205

5

11:40 - 12:20

mazākumtautību
valoda (krievu)

303

matemātika

211

sports

z

latviešu valoda
un literatūra

205

angļu valoda

305/304

6

12:35 - 13:15

fizika

210

ķīmija

112

angļu valoda

305/304

ķīmija

112

datorika

401

7

13:25 - 14:05

matemātika

211

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

matemātika

211

Bioloģija

112

datorika

211

Konsultācija

Sports

(A. Golmeistere)

13:25 - 14:25

s.z.

Konsultācija

Latvijas un
pasaules vēsture
Sociālās zinības

(V. Šamanova)

13:25 - 14:15

301

Konsultācija

mazākumtautību
valoda (krievu)

(R. Vetruka)

13:25 - 14:10

303
8 14:10 - 14:50

bioloģija

112

 baseins

14:20 - 15:00

 

Klases stunda 303

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

14:10 - 14:25 

305

Konsultācija

Matemātika,

Fizika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 15:15

 211

Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 15:10

304

Konsultācija

Matemātika,

Fizika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 15:10

211

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

14:10 - 15:00

004

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(I. Mūrniece)

14:10 - 14:50

205

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:10 - 15:10

112

Konsultācija

Ģeogrāfija

(L. Koreļska)

14:10 - 14:50

214

Konsultācija

Angļu valoda

(L. RENGE)

14:10 - 14:50

305
9 14:55 - 15:35

Konsultācija

 Dizains un

tehnoloģijas

(V. Fiļins)

14:10 - 15:30

001.kab.                

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:55

 

112

Konsultācija

Matemātika,

Fizika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:55 - 15:55

211

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:55

112

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.

 

    08.10.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка