9.A

Pārdaugava
atpakaļ

Atbildīga persona - Iveta Mūrniece

 

9.a

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

 

1

8:15 - 8:55

   

latviešu valoda
un literatūra

205

ķīmija

112

mūzika

mūz.k.

angļu valoda

305/304

2

9:00 - 9:40

dizains
un tehnoloģijas 

mājtur.k

angļu valoda

305/304

mazākumtautību
valoda (krievu)

303

Latvijas un
pasaules vēsture

206

latviešu valoda
un literatūra

205

3

9:50 - 10:30

vizuālā māksla

307

Latvijas un
pasaules vēsture

206

mazākumtautību
valoda (krievu)

303

fizika

210

ģeogrāfija

214

4

10:45 - 11:25

latviešu valoda
un literatūra

205

sports

z

latviešu valoda
un literatūra

205

ķīmija

112

sports

z

5

11:40 - 12:20

fizika

210

sports

z

matemātika

211

bioloģija

112

matemātika

211

6

12:35 - 13:15

latviešu valoda
un literatūra

205

matemātika

211

matemātika

211

matemātika

211

sociālās zinības

301

7

13:25 - 14:05

bioloģija

112

Vokālais

ansamblis

(D. Logina)

m.k.

angļu valoda

305/304

datorika

211

 Klases stunda

205

Konsultācija

Sports

(A. Golmeistere)

13:25 - 14:25

s.z.

Konsultācija

Latvijas un
pasaules vēsture
Sociālās zinības

(V. Šamanova)

13:25 - 14:15

401

Konsultācija

mazākumtautību
valoda (krievu)

(R. Vetruka)

13:25 - 14:10

303
8 14:10 - 14:50 mazākumtautību
valoda (krievu)
303

 baseins

14:20 - 15:00

 

Kokapstrādē

(V. Fiļins)

 001

datorika

401

Konsultācija

Matemātika,

Fizika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 15:15

 211

Konsultācija

Angļu valoda

(J. Černakova)

14:10 - 15:10

304

Zīmēšanas

pulciņš

(L. Bizūne)

307

Konsultācija

Matemātika,

Fizika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 15:10

211

Konsultācija

Matemātika,

Fizika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:10 - 15:10

211

Konsultācija

Dizains un

tehnoloģijas

Latviešu valoda

un literatūra

(L. Grišina)

14:10 - 15:00

004

Konsultācija

Sports

(A. Golmeistere)

14:10 - 15:10

s.z.

Konsultācija

Latviešu valoda

un literatūra

(I. Mūrniece)

14:10 - 14:50

205

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:10 - 15:10

112

Konsultācija

Latvijas un
pasaules vēsture
Sociālās zinības

(V. Šamanova)

14:10 - 15:00

301

Konsultācija

Ģeogrāfija

(L. Koreļska)

14:10 - 14:50

214

Konsultācija

Latviešu valoda un literatūra

(I. Mūrniece)

14:10 - 14:55

205

Konsultācija

Angļu valoda

(L. Renge)

14:10 - 14:50

305
9 14:55 - 15:35

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

14:55 - 16:05

m.k.                

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:55

112

Konsultācija

Matemātika,

Fizika,

Inženierzinības

(P. Birjukovs)

14:55 - 15:55

211

Konsultācija

Dabaszinības
Ķīmija
Bioloģija

(T. Petrosjana)

14:55 - 15:55

112

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Vizuālā māksla

(L. Bizūne)

14:55 - 15:55

307

Konsultācija

Mūzika

(D. Logina)

15:35 - 17:35

m.k.

 

    08.10.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка