Olimpiādes

Pārdaugava

 

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Piedalīšanās rajona olimpiādes, konkursos un sasniegtie rezultāti

 2022./2023. m.g.

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 
Rajona pirmā posma Latviešu valodas olimpiāde maz.taut.skolām

Bobrova Ariana

Ārgule Jeļena

7.-9.kl.sk.

I. Kozlova

M. Semjonova

Mūrniece

nov.: T. Moisejeva 

01.11.2022

 

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

 

06.05.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv