Pedagogi

Pārdaugava
Bizūne L.
Gubkina O.V.
Komarovska J.
Kozlova I.
Moisejeva T.
Mūrniece I.
Petrosjana T.
Renge L.
Rutkovska R.
Šinkareva I.

 

 

SKOLOTĀJI

 

 

ADMINISTRĀCIJA

 

     

Šinkareva

Irēna Aleksandrovna

Moisejeva

Tatjana

Vaļerjevna

Kozlova

Irina Valerjevna

Freimane

Ivita

Miņins

Aleksandrs

 

Pedagoģijas, Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

   

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktore

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietnieks

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietniece

 

KRIEVU VALODAS UN LITERATŪRA

 

Hrapavicka Svetlana Ivanovna

Vetruka

Regīna Vladislavovna

Gukova

Rita Vadimovna

Vaļejeva Jekaterina Nikolajevna

Moisejeva

Tatjana

Valerjevna

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Arodsabiedrības komitejas vadītāja

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

doktorante

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

 

 

Kvalitātes pakāpe

3

 

   

Kvalitātes pakāpe

4

 

LATVIEŠU VALODA

LATVIEŠU VALODA

 

 

 

 

Mūrniece

Iveta

Semjonova 

Marina

Kozlova

Irina

Freimane

Ivita

Komarovska

Jolanta

 

bakalaurs

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe

2

Kvalitātes pakāpe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Keiča

Larisa

Frolova

Irina

Josinkaja

Aleksandra

Kareļina

Ineta

Vaļejeva

Jekaterina

 

bakalaurs

 

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds 

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

doktorante

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

 

 

ANGĻU VALODA,

FRANČU VALODA, VĀCU VALODA

 

 

 

 

Renge

Ludmila

Černakova Jelena Aleksejevna

Sokols

Anatolijs

Josinkaja

Aleksandra

 

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MK vadītāja. Starp.projektu vadītaja

MK vadītāja

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe

4

Kvalitātes pakāpe

 3

Kvalitātes

pakāpe 2

MATEMĀTIKA,

FIZIKA, INFORMĀTIKA

 

Builova Jeļena Konstantinovna

Birjukovs

Pāvels

Viktorovičs

Doroščonoka

Žanna Viktorovna

Stahovsis

Aleksandrs

 

 

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Matemātikas

MAĢISTRA grāds

bakalaurs

 

matemātikas skolotāja

 informātikas, fizikas 

un matemātikas

skolotājs

 

 informātikas

skolotājs

Kvalitātes pakāpe

3

 

     

BIOLOĢIJA, ĶĪMIJA, DABASZINĪBAS,

Ģeogrāfija,

VĒSTURE, SOCIĀLĀS ZINĪBAS

   

Petrosjana Tatjana

Grišina

Liene

Šamanova

Vaļentīna Arkadjevna

Sokols

Anatolijs Abramovičs

Koreļska

Lita

 

Bioloģijas  MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja Vides izglītībā

Karjeras izglītībā

MK vaditaja

Vēstures

MAĢISTRA grāds

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas

Doktore grāds 

bioloģijas un ķīmijas skolotāja

dabaszinību skolotāja

vēstures un sociālo

zinību skolotāja

vēstures un sociālo zinību skolotājs 

ģeogrāfijas skolotāja

 

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

 

 

SPORTS, FIZIOTERAPIJA, HOREOTERAPIJA

 

 

 

Golmeistere Astrīda

Rutkovska

Ruta

Kudrjavcevs Aleksandrs

Gubkina

Olga

Pipare

Anastasija

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

bakalaurs

bakalaurs

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

bakalaurs

sporta skolotāja

 

fizioterapeite

sporta skolotājs, sporta organizatore

sporta skolotāja

fizioterapeite

 

Kvalitātes pakāpe  3

   

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

SĀKUMSKOLA

 

Ovsijenko Ludmila Jurjevna

Doroščonoka Žanna Viktorovna

Gubkina

Olga

 

Gukova Rita Vadimovna

Keiča Larisa Valentinovna

Rutjana Nadežda Stepanovna

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

bakalaurs

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

bakalaurs

 

bakalaurs 

Kvalitātes pakāpe 3

 

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe  3

 

 

Frolova Irina

Nežina Irina

 

Tavkiņa Oksana

 

Josinkaja

Aleksandra

 

Bukaldere Kristīne

Vaļejeva

Jekaterina

bakalaurs

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

bakalaurs

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

bakalaurs

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

doktorante

MŪZIKA, VIZUĀLĀ MĀKSLA, Mājturība un tehnoloģijas

 

Bizūne

Liena

Grišina

Liene

 

Fiļins Valērijs Vjačeslavovičs

Logina

Diāna

 

vizuālās mākslas skolotāja

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

mājturības  skolotāja

netradicionālo rokdarbu vadītāja

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja Vides izglītībā

Karjeras izglītībā

mājturības skolotājs

kokmateriālu rokdarbu vadītājs

mūzikas

skolotāja

 

Bakalaurs

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MAĢISTRA grāds

Bakalaurs

 

 

Kvalitātes pakāpe

 3

Kvalitātes pakāpe

3

       

СЛУЖБЫ ШКОЛЫ

 

 

Kanclere

Zoja

Semjenova Zoja Grigorjevna

 Dote Svetlana Anatoljevna

Faļko Vera Nikolajevna

Chernousova

Jāna

 

sociālais pedagogs

psihologs

logopēds

speciālais pedagogs

Jurid. MAĢISTRA grāds

Psiholoģijas MAĢISTRA grāds

Bakalaurs 

Bakalaurs 

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

 

Interešu izglītības un fakultatīvas vāditāji

 

 

   

Gubkina

Olga

Golmeistere

Astrīda

Logina

Diāna

Kanclere

Zoja Aleksandrovna

   

Balles dejas treneris

VFS vaditāja

mūzikas

skolotāja

Kluba "Bērns palīdz bērniem"

vadītāja

Šaha kluba vadītājs  

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Bakalaurs

Jurid.

MAĢISTRA grāds

 

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe  3

 

 

       

Grehova Jānina

Pūtele

Iveta

Kudrjavceva

Jeļena Gennadjevna 

Kanevskijs

Ģeorgijs

 

 

 

sekretāre

Ārste

medmāsa

IT laborants

 

rīgas pārdaugavas pamatskolas

Pedagogu kolektīvs

2014./2015.m.g.

2012./2013. m.g.

2010./2011. m.g.

2009./2010. m.g.

2008./2009. m.g.

2005./2006. m.g.

Учителя рижской основной школы "Пардаугава"

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ

 

 

25.03.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv