Pedagogi

Pārdaugava
Bizūne L.
Černakova J.A.
Grišina Liene
Gubkina O.V.
Komarovska J.
Kozlova I.V.
Kudrjavceva J.G.
Moisejeva T.V.
Mūrniece I.
Nežina I.V.
Petrosjana T.V.
Renge L.J.
Rutkovska R.
Šinkareva I.

 

 

SKOLOTĀJI

 

ADMINISTRĀCIJA

 

     

Šinkareva

Irēna Aleksandrovna

Moisejeva

Tatjana

Vaļerjevna

Kozlova

Irina Valerjevna

Freimane

Ivita

Miņins

Aleksandrs

 

Pedagoģijas, Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

   

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktore

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietnieks

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietniece

 

KRIEVU VALODAS UN LITERATŪRA

 

Hrapavicka Svetlana Ivanovna

Vetruka

Regīna Vladislavovna

Gukova

Rita Vadimovna

Vaļejeva Jekaterina Nikolajevna

Moisejeva

Tatjana

Valerjevna

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Arodsabiedrības komitejas vadītāja

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

doktorante

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

 

 

Kvalitātes pakāpe

3

 

   

Kvalitātes pakāpe

4

 

LATVIEŠU VALODA

LATVIEŠU VALODA

 

 

 

 

Mūrniece

Iveta

Semjonova 

Marina

Kozlova

Irina Valerjevna

Freimane

Ivita

Komarovska

Jolanta

 

bakalaurs

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe

2

Kvalitātes pakāpe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Keiča

Larisa Valentīnovna

Frolova

Irina Vasiljevna

Josinkaja

Aleksandra

Jurjevna

Kareļina

Ineta

Vaļejeva

Jekaterina  Ņikolajevna

Jansone Aivita - Elizabeta

bakalaurs

 

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds 

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

doktorante

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

 

 

ANGĻU VALODA,

FRANČU VALODA, VĀCU VALODA

 

 

 

 

Renge

Ludmila Jakovlevna

Černakova Jelena Aleksejevna

Sokols

Anatolijs

Josinkaja

Aleksandra Jurjevna

 

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MK vadītāja. Starp.projektu vadītaja

MK vadītāja

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe

4

Kvalitātes pakāpe

 3

Kvalitātes

pakāpe 2

MATEMĀTIKA,

FIZIKA, INFORMĀTIKA

 

Černišova Jeļena Konstantinovna

Birjukovs

Pāvels

Viktorovičs

Lukašova

Žanna Viktorovna

Stahovsis

Aleksandrs

 

 

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Matemātikas

MAĢISTRA grāds

bakalaurs

 

matemātikas skolotāja

 informātikas, fizikas 

un matemātikas

skolotājs

 

 informātikas

skolotājs

Kvalitātes pakāpe

3

 

     

BIOLOĢIJA, ĶĪMIJA, DABASZINĪBAS,

Ģeogrāfija,

VĒSTURE, SOCIĀLĀS ZINĪBAS

   

Petrosjana Tatjana

Grišina

Liene

Šamanova

Vaļentīna

Arkadjevna

Sokols

Anatolijs Abramovičs

Koreļska

Lita

 

Bioloģijas  MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja Vides izglītībā

Karjeras izglītībā

Vēstures

MAĢISTRA grāds

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas

Doktore grāds 

bioloģijas un ķīmijas skolotāja

dabaszinību skolotāja

vēstures un sociālo

zinību skolotāja

vēstures un sociālo zinību skolotājs 

ģeogrāfijas skolotāja

 

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

 

 

SPORTS, FIZIOTERAPIJA, HOREOTERAPIJA

 

 

Golmeistere Astrīda

Rutkovska

Ruta

Kudrjavcevs Aleksandrs

Gubkina

Olga

Pipare

Anastasija

Asjarjanc Vladimirs

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

bakalaurs

bakalaurs

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

bakalaurs

bakalaurs

sporta skolotāja

 

fizioterapeite

sporta skolotājs, sporta organizatore

sporta skolotāja

fizioterapeite

 

Kvalitātes pakāpe  3

   

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

SĀKUMSKOLA

Ovsijenko Ludmila Jurjevna

Doroščonoka Žanna Viktorovna

Gubkina

Olga

 

Gukova Rita Vadimovna

Keiča Larisa Valentinovna

Rutjana Nadežda Stepanovna

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

bakalaurs

 

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

bakalaurs

 

bakalaurs 

Kvalitātes pakāpe 3

 

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe  3

 

 

Frolova Irina

Nežina Irina

Viktorovna 

Tavkiņa Oksana

Josinkaja

Aleksandra

 

Bukaldere Kristīne

Vaļejeva

Jekaterina

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

bakalaurs

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

bakalaurs

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

doktorante

MŪZIKA, VIZUĀLĀ MĀKSLA, Mājturība un tehnoloģijas

 

Bizūne

Liena

Grišina

Liene

 

Fiļins Valērijs Vjačeslavovičs

Logina

Diāna

 

vizuālās mākslas skolotāja

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

mājturības  skolotāja

netradicionālo rokdarbu vadītāja

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja Vides izglītībā

Karjeras izglītībā

mājturības skolotājs

kokmateriālu rokdarbu vadītājs

mūzikas

skolotāja

 

Bakalaurs

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MAĢISTRA grāds

Bakalaurs

 

 

Kvalitātes pakāpe

 3

Kvalitātes pakāpe

3

       

СЛУЖБЫ ШКОЛЫ

 

 

Kanclere

Zoja

Semjenova Zoja Grigorjevna

 Dote Svetlana Anatoljevna

Faļko Vera Nikolajevna

Chernousova

Jāna

 

sociālais pedagogs

psihologs

logopēds

speciālais pedagogs

Jurid.

MAĢISTRA grāds

Psiholoģijas

MAĢISTRA grāds

Bakalaurs 

Bakalaurs 

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

 

Interešu izglītības un fakultatīvas vāditāji

 

     

Gubkina

Olga

Kanclere

Zoja Aleksandrovna

Logina

Diāna

     

Balles dejas treneris

Kluba "Bērns palīdz bērniem"

vadītāja

mūzikas

skolotāja

Šaha kluba vadītājs  

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Jurid.

MAĢISTRA grāds

Bakalaurs

 

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

 

       

Grehova Jānina

Pūtele

Iveta

Kudrjavceva

Jeļena  

Freimanis Martiņš

 

 

 

sekretāre

Ārste

medmāsa

IT laborants

 

rīgas pārdaugavas pamatskolas

Pedagogu kolektīvs

2014./2015.m.g.

2012./2013. m.g.

2010./2011. m.g.

2009./2010. m.g.

2008./2009. m.g.

2005./2006. m.g.

Учителя рижской основной школы "Пардаугава"

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ

 

06.05.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv