Pedagogi

Pārdaugava
Birjukovs P.
Bizūne L.
Bukaldere K.
Černakova J.A.
Grišina Liene
Gubkina O.V.
Gukova R.
Faļko V.N.
Fiļins V.
Freimane I.
Frolova I.V.
Kanclere Z.A.
Keiča L.
Komarovska J.
Koreļska L.
Kozlova I.V.
Kozlovskis J.
Kudrjavceva J.G.
Larina E.
Logina D.
Moisejeva T.V.
Mūrniece I.
Nežina I.V.
Ovsijenko L.J.
Petrosjana T.V.
Renge L.J.
Rutkovska R.
Sokols A.A.
Šamanova V.A.
Šinkareva I.
Tavkiņa O.V.
Vatoļins I.V.
Vetruka R.V.

 

 

 

 

 

 

SKOLOTĀJI

 

ADMINISTRĀCIJA

 

   

Šinkareva

Irēna Aleksandrovna

Moisejeva

Tatjana

Vaļerjevna

Kozlova

Irina

Valerjevna

Freimane

Ivita

 

Miņins

Aleksandrs

 

Filoloģijas, Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

 
 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktore

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietniece

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

direktora vietniece

Rīgas Pārdaugavas

pamatskolas

direktora vietnieks

KRIEVU VALODAS UN LITERATŪRA

Hrapavicka Svetlana Ivanovna

Vetruka

Regīna Vladislavovna

Gukova

Rita Vadimovna

Vaļejeva Jekaterina Nikolajevna

Moisejeva

Tatjana

Valerjevna

Šinkareva

Irēna Aleksandrovna

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Arodsabiedrības komitejas vadītāja

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

doktorante

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

 

Filoloģijas, Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe

3

 

   

Kvalitātes pakāpe

4

 

LATVIEŠU VALODA

 

 

 

 

Mūrniece

Iveta

Semjonova 

Marina

Kozlova

Irina

Valerjevna

Freimane

Ivita

Komarovska

Jolanta

 

bakalaurs

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe

2

Kvalitātes pakāpe

2

   

 

 

 

 

 

 

Keiča

Larisa Valentīnovna

Frolova

Irina

Vasiljevna

Josinkaja

Aleksandra

Jurjevna

Kareļina

Ineta

Vaļejeva

Jekaterina  Ņikolajevna

Jansone

Aivita - Elizabeta

bakalaurs

 

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds 

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

doktorante

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

 

 

ANGĻU VALODA,

FRANČU VALODA, VĀCU VALODA

 

 

 

 

Renge

Ludmila Jakovlevna

Černakova

Jelena

Aleksejevna

Sokols

Anatolijs

 

 

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MK vadītāja. Starp.projektu vadītaja

MK vadītāja

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

 

Kvalitātes pakāpe

4

Kvalitātes pakāpe

 3

Kvalitātes

pakāpe 2

MATEMĀTIKA,

FIZIKA, INFORMĀTIKA

 

Černišova Jeļena Konstantinovna

Birjukovs

Pāvels

Viktorovičs

Larina

Elvira

Viktorovna

Stahovsis

Aleksandrs

 

 

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Matemātikas

MAĢISTRA grāds

 

 

matemātikas skolotāja

 informātikas, fizikas 

un matemātikas

skolotājs

 

 informātikas

skolotājs

Kvalitātes pakāpe

3

 

     

BIOLOĢIJA, ĶĪMIJA, DABASZINĪBAS,

Ģeogrāfija,

VĒSTURE, SOCIĀLĀS ZINĪBAS

   

Petrosjana Tatjana

Grišina

Liene

Šamanova

Vaļentīna

Arkadjevna

Sokols

Anatolijs Abramovičs

Koreļska

Lita

Vatoļins

Igors

Bioloģijas  MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja Vides izglītībā

Karjeras izglītībā

Vēstures

MAĢISTRA grāds

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas

Doktore grāds 

bioloģijas un ķīmijas skolotāja

dabaszinību skolotāja

vēstures un sociālo

zinību skolotāja

vēstures un sociālo zinību skolotājs 

ģeogrāfijas skolotāja

vēstures skolotājs 

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

 

 

SPORTS, FIZIOTERAPIJA, HOREOTERAPIJA

 

 

 

Asjarjanc Vladimirs

Kudrjavcevs Aleksandrs

Gubkina

Olga

Rutkovska

Ruta

Pipare

Anastasija

 

bakalaurs

bakalaurs

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Veselības zinātņu  MAĢISTRA grāds

bakalaurs

sporta skolotājs, sporta organizators

 

sporta skolotāja

fizioterapeite, sporta skolotāj

fizioterapeite

 
   

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

 

SĀKUMSKOLA

Ovsijenko Ludmila Jurjevna

Doroščonoka

Žanna

Viktorovna

Gubkina

Olga

 

Gukova

Rita Vadimovna

Keiča

Larisa Valentinovna

Rutjana Nadežda Stepanovna

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

bakalaurs

 

s

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

bakalaurs

 

bakalaurs 

Kvalitātes pakāpe 3

 

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe  3

 

 

 

Frolova Irina

Nežina Irina

Viktorovna 

Tavkiņa Oksana

Bukaldere Kristīne

Vaļejeva

Jekaterina

 

Pedagoģijas

MAĢISTRA grāds

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

bakalaurs

bakalaurs

 

Filoloģijas

MAĢISTRA grāds

doktorante

 

MŪZIKA, VIZUĀLĀ MĀKSLA, Mājturība un tehnoloģijas

 

Bizūne

Liena

Grišina

Liene

 

Fiļins Valērijs Vjačeslavovičs

Logina

Diāna

 

vizuālās mākslas skolotāja

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

mājturības  skolotāja

netradicionālo rokdarbu vadītāja

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja Vides izglītībā

Karjeras izglītībā

mājturības skolotājs

kokmateriālu rokdarbu vadītājs

mūzikas

skolotāja

 

Bakalaurs

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MAĢISTRA grāds

Bakalaurs

 

 

Kvalitātes pakāpe

 3

Kvalitātes pakāpe

3

       

СЛУЖБЫ ШКОЛЫ

 

 

Kanclere

Zoja

Semjenova Zoja Grigorjevna

 Dote Svetlana Anatoljevna

Faļko Vera Nikolajevna

Chernousova

Jāna

 

sociālais pedagogs

psihologs

logopēds

speciālais pedagogs

Jurid.

MAĢISTRA grāds

Psiholoģijas

MAĢISTRA grāds

Defektoloģijas

MAĢISTRA grāds

Bakalaurs 

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

 

Interešu izglītības un fakultatīvas vāditāji

 

     

Gubkina

Olga

Kanclere

Zoja Aleksandrovna

Logina

Diāna

Jurijs

Kozlovskis

   

Balles dejas treneris

Kluba "Bērns palīdz bērniem"

vadītāja

mūzikas

skolotāja

Šaha kluba vadītājs  

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Jurid.

MAĢISTRA grāds

Bakalaurs

 

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

 

       

Grehova Jānina

Pūtele

Iveta

Kudrjavceva

Jeļena  

Freimanis Martiņš

 

 

 

sekretāre

Ārste

medmāsa

IT laborants

 

rīgas pārdaugavas pamatskolas

Pedagogu kolektīvs

2014./2015.m.g.

2012./2013. m.g.

2010./2011. m.g.

2009./2010. m.g.

2008./2009. m.g.

2005./2006. m.g.

Учителя рижской основной школы "Пардаугава"

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ

 

29.04.2024

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv