Februāris 2023.g.

Pārdaugava
atpakaļ
RTU 2023

 

 

KALENDĀRS pDpS

2022./2023. mācību gads

Septembris 2022.g. Oktobris  2022.g. Novembris  2022.g. Decembris  2022.g. Janvāris 2023.g. Februāris 2023.g. Marts 2023.g. Apriļis 2023.g. Maijs 2023.g. Kalendārs 2021.-2022.

FEBRUĀRIS 2023

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

no 1.02. 2023

 līdz 15.03.2023

Makulatūras vākšanas konkurss

L. Grišina

klases audzinātāji

"Zaļā josta"

1.-9. kl. skolēni, vecāki,

skolotāji

04. kabinets

katru trešdienu

01.02.2023

KARJERAS IZVĒLES NODARBĪBA UN EKSKURSIJA RTU

I. Mūrniece

9.A, 9.B kl. skolēni

10:00 - 13:00

RTU

Ķīpsalas iela 6A, Rīga

 

no 6. līdz 10.02.2023

Tiks organizēti izmēģinājuma eksāmeni, lai sagatavotu skolēnus
www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi

I. Kozlova,

I. Freimane,

skolotāji

9.A, 9.B kl. skolēni

09.02.2023

Mācību lekcija.

Tēma: Sadales tīkli.

L. Grišina

5.-6. kl.skolēni

10:45

aktu zāle

09.02.2023

Mācību lekcija.

Tēma: Sadales tīkli.

L. Grišina

7.-9. kl.skolēni

11:40

aktu zāle

14.02.2023

Svētā Valentīna diena

P. Birjukovs

Skolēnu pašpārvalde

1.-9. kl. skolēni

Atklātņu un plakātu konkurss L. Bizūne

1.-6. kl. skolēni

 

Mīlestības dzejas konkurss

R. Vetruka,

S. Hrapavicka,

O. Gubkina,

L. Ovsijenko,

I. Nežina

4.-9. kl. skolēni

 

Par mīlestību mūzikā.

Rep uz lielo klasiķu dzejoļiem.

D. Logina

2.-7. kl. skolēni

 

Video prezentācija par Valentīna dienu

Skolēnu pašpārvalde

5.-9. kl. skolēni

 

Prezentācijas un esejas par Valentīna dienu L. Renge, J. Černakova 9.AB kl. skolēni  

Valentīna dienas balle

D. Mareniča,

Skolēnu pašpārvalde

6.-9. kl. skolēni

Aktu zāle

23.02.2023

Latvijas banka

Tēma:  Naudas un māksla

L. Grišina

7.A kl. skolēni

9:30

27.02.2023

Latvijas banka

Tēma:  Naudas un māksla

O. Gubkina

4.C kl. skolēni

10:00

 

 

30.01.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv