Oktobris  2022.g.

Pārdaugava
atpakaļ
Naudas diena
Pirmklasnieku iesvēt.
RIIMC 27.10.2022
DCE 25.10.2022
Dunte 13.10.2022

 

 

 

 

 

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola ir uzņemta Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā, un mūsu skolai ir piešķirts statuss “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.   Tas nozīmē, ka mūsu skolas izglītojamie varēs piedalīties dažādās veselību veicinošās aktivitātēs, pasākumos un konkursos, kuros būs iespējams laimēt dažāda veida balvas, lai veicinātu veselībpratības veidošanos un aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Tāpat Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīklu Rīgas Pārdaugavas pamatskolu nodrošinās ar dažādiem informatīviem materiāliem, bukletiem, lai pilnveidotu zināšanas par veselības jautājumiem.

KALENDĀRS pDpS

2022./2023. mācību gads

Septembris 2022.g. Oktobris  2022.g. Novembris  2022.g. Decembris  2022.g. Janvāris 2023.g. Februāris 2023.g. Marts 2023.g. Aprīlis 2023.g. Maijs 2023.g.

OKTOBRIS 2022

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

01.10.2022

 

14. Saeimas vēlēšanas

I. Šinkareva

8:00 - 20:00

03.10. - 04.10. 2022

Erasmus+

Transnational Meeting in Riga

 

L. Renge

T. Moisejeva

I. Šinkareva

 

 

L. Bizūne

T. Petrosjana

R. Rutkovska

O. Gubkina

L. Grišina

L. Keiča

K. Bukaldere

P. Birjukovs

A. Josinkaja

A. Sokols

Skolēni

Skolotāji

Vecāki

Skolā

 

03.10 - 14.10. 2022.g.

 

Vizuāla mākslas izstāde.

Bezvārdu sarunas ar izciliem māksliniekiem 

L. Bizūne

skolas skolēni

1.st. hallē

04.10.2022

Erasmus+

Rīgas ekskursijas programma.

I. Vatoļins

L. Renge

T. Moisejeva

 

 

 

Projekta delegāciju

pārstāvji

9.kl. skolēni

Rīga

10:30 - 15:00

04.10.2022

 

Starptautiskais humanitārais

projekts "Mantinieki "

T. Moisejeva,

R. Vetruka

P. Birjukovs

D. Mareniča

M. Kreilis

 

 

 

10:30 - 14:00

Bobliotēka

07.10.2022

 

Skolotāju diena.

T. Moisejeva,

A. Josinkaja

Skolēnu pašpārvalde

Skolotāji

Skolēni

Vecāki

Darbnieki

8:30 - 18:30

10.10 - 14.10. 2022.g.

 

Dabas izstāde

L. Grišina

kl.audz.

1.-2.-3.-4. kl. skolēni,

vecāki

1.st. hallē

12.10.2022

Ārpus skolas mācību nodarbība - ekskursija.
Tēma: Dzimtās zemes vēsture. Rīgas vadības sistēma. No bīskapa un hercoga līdz mēram.

 

I. Vatoļins

8.A klases skolēni

9:00

12.10.2022

Mācību ekskursija.

Uz zivju audzētavu "Dole".

L. Grišina

7.A klases skolēni

7:45 - 18:00

12.10.2022

PIRMKLASNIEKU

IESVĒTĪBAS
Svētku programma

T. Moisejeva

R. Rutkovska

L. Koreļska

O. Gubkina

A. Josinkaja

R. Gukova,

Ž. Doroščonoka

L. Bizūne

1.A, 1.B, 1.C

klases skolēni

9:00 - 14:30

 

 

13.10.2022

Mācību ekskursija.

Dunte

I. Frolova

I. Nežina

2.A, 4.A klases skolēni

10:00 - 17:00

14.10.2022

Laboratorium.lv

L. Keiča,

J. Vaļejeva

2.B klases skolēni

13:00

103.kab.

14.10.2022

ITC

Tēma: Interaktīvas ekrāni

Jānis Bruks

skolotāji

14.10.2022

Ruta Rutkovska

7.AB, 8.AB

ZOOM

8:15

aktu zālē

14.10.2022

Vecāku sapulce

A. Josinkaja

1.A

107.kab.

18:00

17.10.2022

Latvijas skolas soma FORUMS

V. Zdanovska

T. Moisejeva

Latvijas Nacionālajā teātrī

no 17.10.2022

 

Karjeras nedēļa

L. Grišina

kl. audz.

Skolotāji

1.-2.-3.-4.

kl. skolēni

no 17.10.2022

 

Karjeras nedēļa

I. Mūrniece

kl. audz.

Skolotāji

5.-6.-7.-8.-9.

kl. skolēni

18.10.2022

Ziemeļvalsts ģimnāzija

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

I. Mūrniece

9.A, 9.B klases skolēni

10:00

 

oktobris 2022

Dabas dāvanu izstāde.

Tēma: Mikeļu svētki.

L. Grišina

kl. audzinātāju

1.-2.-3.-4. kl. sklēni

1. stāva gaitenis

19.10.2022

E-Durio aptauja.

Tēma:

Rīgas skolotāju aptauja par pakāpenisko pāreju uz mācībām valsts valodā

J. Černakova

skolotāji

19.10.2022

Vecāku sapulce

I. Kozlova

I. Freimane

9.AB

214.kab.

18:00

oktobris 2022

Izstāde.
Ķīmija un ekoloģija.
Tēma: Ekosistēmas modelēšana.

T. Petrosjana

8.-9. kl. skolēni

1. stāva gaitenis

21.10.2022

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

"Veido savu karjeru veselības aprūpes jomā!"

I. Mūrniece

8.AB, 9.AB

klases skolēni (20)

RSU

10:00

 

21.10.2022

Mācību ekskursija.

Cesis

J. Černakova

L. Renge

5.A, 7.B

8:00 - 20:00

24.-30.10.2022

Rudens brīvdienas

25.10.2022

Starptautiskā konference

"Digitālie risinājumi izglītībā skolēnu nākotnei"

Digital Creative Education

T. Moisejeva

P. Birjukovs

 

9:30 - 15:10

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Ruses iela 22, Rīga, LV-1029

25.10.2022

Sākumskolas latviešu valodas skolotāju sanāksme

I. Kozlova

skolotāji

9:00

103.kab.

25.10.2022

Pieredzes apmaiņa.
Metodiskā krājkasīte

T. Moisejeva

I. Kozlova

Visiem skolotājiem, kam ir elektroniskās tāfeles

no 11:00 līdz 12:30

214.kab.

25.10.2022

Metodiskā padome

I. Kozlova

Metodisko komisiju vadītāji

12:30

214.kab.

27.10.2022

 

Informatīva sanāksme

Administrācija

skolotāji

 

9:00

214.kab.

 

27.10.2022

 

Mācību ekskursija.

Mēžaparks

J. Komarovska

Skolēni

12:00

27.10.2022

 

Seminārs Mācību metožu daudzveidība

Administrācija

skolotāji

10.30

214.kab.

 

27.10.2022

 

Kvalifikācijas celšanas kursi

Tēma: Krievu valodas pasniegšanas aktualitātes, metodes un mācību grāmatas.

RIIMC

LAPRJAL

I. Kozlova

T. Moisejeva

TEAMS

27.10.2022

Starptautiskās balles deju sacensības.

"Zelta rudens"

II vieta

O. Gubkina

M. Lazorkins

Kriviņa M.

Tūriba

31.10.2022

Naudas diena

K. Bukaldere

O. Tavkiņa

2.C

3.A

no 9:00 līdz 13:00

31.10.2022

Kirbju diena

P. Birjukovs

skolēnu pašpārvalde

5-9.kl. skolēni

no 14:50

aktu zālē

06.03.2024

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv