Maijs 2023.g.

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

KALENDĀRS pDpS

2022./2023. mācību gads

Septembris 2022.g. Oktobris  2022.g. Novembris  2022.g. Decembris  2022.g. Janvāris 2023.g. Februāris 2023.g. Marts 2023.g. Apriļis 2023.g. Maijs 2023.g. Kalendārs 2021.-2022.

MAIJS 2023

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

16.05.2023

Mācību ekskursija.

Latvijas banka

Tēma:  Naudas pasaulē

 

L. Renge

T. Moisejeva

ukrainas civiliedzīvotāji

9:30

 

24.05.2023

Svešvalodā (angļu) – skolas eksāmens, rakstiskā/mutiskā daļa

L. Renge,

J. Černakova

I. Kozlova

I. Freimane

9.A, 9.B kl.

 

25.05.2023

Svešvalodā (angļu) – skolas eksāmens, rakstiskā/mutiskā daļa

L. Renge,

J. Černakova

I. Kozlova

I. Freimane

9.A, 9.B kl.

 

25.04.2023

Starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski)

I. Kozlova

I. Freimane

9.A, 9.B kl.

29.05.2023

Valsts valodā - centralizētais eksāmens, rakstiskā/mutiskā daļa
 

I. Mūrniece

I. Kozlova

I. Freimane

9.A, 9.B kl.

30.05.2023

Valsts valodā - centralizētais eksāmens, rakstiskā/mutiskā daļa
 

I. Mūrniece

I. Kozlova

I. Freimane

9.A, 9.B kl.

06.06.2023

Matemātikā centralizētais eksāmens, rakstisks

P. Birjukovs

I. Kozlova

I. Freimane

9.A, 9.B kl.

 

21.06.2023 Izlaidums 2023 Administrācija 9.A, 9.B kl. skolēni, skolotāji, vecāki 14:00

 

 

30.01.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv