Metodiskās komisijas

Pārdaugava
Valodu joma
Dabas joma
Sākumskolas joma
Veselības joma
Tehnoloģijas joma
Mākslas joma
Ukraiņu izglītojamie

 

 

METODISKĀS KOMISIJAS

 

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas
Metodiskās komisijas un komisiju vadītāji
2023./2024. mācību gads

1. Valodu joma
jomas koordinātore Jeļena Černakova
skolotāji: Hrapavicka S., Mūrniece I., Renge L., Semjonova M., Vetruka Regīna., Kozlova I., Moisejeva T., Šinkareva I., Sokols A., Jansone E.
(sākumskolā latviešu valodas skolotāji: Vaļejeva E., Gubkina O., Tavkiņa O., Josinkaja A., Keiča L., Frolova I., Bukaldere K., Neížina I., Komarovska J.)

 


2. Dabaszinātņu, sociālā un pilsoniskā joma (Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības)
jomas koordinātore Tatjana Petrosjana
skolotāji: Koreļska L., Sokols A., Šamanova V., Vatoļins I., Gubkina O.
 


3. Tehnoloģiju un matemātikas (matemātika, datorika, inženierzinības, Fizika)
jomas koordinātors Pāvels Birjukovs
skolotāji:  Černišova J., E. Larina, Moisejeva T., Stahovskis A., Freimanis M.
 


4. Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports) un atbalsta personāla joma
jomas koordinātore: Rutkovska Ruta
skolotāji: Svetlana Dote,  Faļko V., Kanclere Z., Semjonova Zoja, Kozlova I., Jeļena Kudrjavceva, Ineta Pūtele,
Aleksandrs Kudrjavcevs, Gubkina O., V.,
Asrijancs Vladimirs
 


5. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma
jomas koordinātore Liena Bizūne
skolotāji: Moisejeva T., Grišina L., Fiļins V., Logina Diāna, Vetruka R.
 


6. Sākumskolas joma
jomas koordinātore Frolova Irina
skolotāji: Gubkina O., Ludmila Ovsijenko, Rutjana N., Keiča L., Tavkiņa O., Bukaldere K., Lukašova Ž., Gukova R., Ņežina I., Vaļejeva E., Mūrniece I.

 

 

29.08.2023

 

MK

 

I. Kozlova

 

skolotāji

 

no 9.00 līdz 16:00

 

29.08.2023

 

MK

Tehnoloģiju un matemātikas jomas

I. Kozlova

I. Frolova

skolotāji

 

9.00

114.kab.

 

29.08.2023

 

MK

Sākumskolas mācība priekšmeta joma

I. Kozlova

P. Birjukovs

skolotāji

 

10.00

211.kab.

 

29.08.2023

 

MK

Valoda joma

I. Kozlova

J. Černakova

skolotāji

 

11:00

304.kab.

 

29.08.2023

 

MK

Dabaszinātņu. sociālā jomā

I. Kozlova

T. Petrosjana

skolotāji

 

12.00

110.kab.

 

29.08.2023

 

MK

Kulrūras izpratnes un mākslas joma

I. Kozlova

L. Bizūne

skolotāji

 

13.00

307.kab.

 

29.08.2023

 

MK

Veselības an fiziskās akthitātes joma

I. Kozlova

R. Rutkovska

skolotāji

 

14:00

304.kab.

 

29.08.2023

Metodisko komisiju priekšsēdētāju

sanāksme

I. Kozlova

L. Bizūne

J. Černakova

T. Petrosjana

P. Birjukovs

R. Rutkovska

T. Moisejeva

I. Frolova

115.kab.

15:00Rīgas Pārdaugavas pamatskola ir uzņemta Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā, un mūsu skolai ir piešķirts statuss “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.   Tas nozīmē, ka mūsu skolas izglītojamie varēs piedalīties dažādās veselību veicinošās aktivitātēs, pasākumos un konkursos, kuros būs iespējams laimēt dažāda veida balvas, lai veicinātu veselībpratības veidošanos un aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Tāpat Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīklu Rīgas Pārdaugavas pamatskolu nodrošinās ar dažādiem informatīviem materiāliem, bukletiem, lai pilnveidotu zināšanas par veselības jautājumiem.

 

 

 

 

 

 

24.09.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv