Tehnoloģijas joma

Pārdaugava
atpakaļ
Matemātika
Fizika

 

 

 

 

 

METODISKĀS KOMISIJAS

2022./2023.mācību gads

Tehnoloģiju un matemātikas

(matemātika, datorika, inženierzinības, Fizika)
 

Jomas koordinātors Pāvels Birjukovs
skolotāji: 

Černišova J.K.,

Larina E.V.

Moisejeva T.,

Stahovskis A.

  

15.11.2023

Laboratorijas darbi fizikas stundās.
Tēma: statiskā elektrība.
P. Birjukovs 9.B kl. skolēni 211.kab.

30.08.2023 Seminārs.
Interaktīvās tāfeles izmantošana matemātikas stundās.
Rīgas ITC

T. Moisejeva

E. Larina

 

februāris 2023

Tehnisko iekārtu izstāde.

Tilti

Fizika

 

 

P. Birjukovs

8.-9.kl.

skolēni 

1 stāvu

gaitenis 

15.12.2022

Mācību Konsultācija.

Fizika

 

P. Birjukovs

9.AB

kl.skoleni

208.kab.

11.02.2022 Fizikas laboratorijas darbs.
Temats: Elektromagnētiskais lauks

Fizika

 

E. Larina

9.AB

kl.skoleni

208.kab.

 

03.11.2023

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv