Page 10 - pdps_atskaite2023
P. 10

STUNDU SARAKSTS

            HTTP://PDPS.LV/_PRIVATE/TEXT/SARAKSTS_001.HTM

 Skolēniem tiek dots stundu
saraksts.

 Iepazīstina ar kabinetu
atrašanās vietu.

 Iepazīstina ar individuālo
nodarbību un konsultāciju
grafiku.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15