Page 6 - pdps_atskaite2023
P. 6

ADMINISTRĀCIJA

 Vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar Rīgas
  Pārdaugavas skolas noteikumiem.

 Lemj, kurā klasē bērns mācīsies.

 Lemj par mācību programmu.
 Saņem aizpildāmo dokumentu sarakstu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11