Page 9 - pdps_atskaite2023
P. 9

IEPAZĪŠANĀS

  AR BIBLIOTĒKU

 Bibliotekāre (Lita Koreļska) nodrošina ar
mācību grāmatām un darba burtnīcām.

 Izveido personīgo skolēna lasītāja
kartiņu.

 Slēdz līgumu ar vecākiem par
finansiālo atbildību par mācību grāmatu
saglabāšanu.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14