Page 7 - pdps_atskaite2023
P. 7

SEKRETĀRS

1. Vecāki raksta iesniegumu
uzņemšanai skolā.
2. Sniedz informāciju par e-talona
saņemšanu.
3. Sniedz konsultācijas par
reģistrēšanos veselības centrā.
4. Sniedz informāciju par skolas
tīmekļa vietni.
5. Sniedz informāciju par skolas
stundu sarakstu.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12