Page 8 - pdps_atskaite2023
P. 8

IEPAZĪŠANĀS AR
   KLASES AUDZINĀTĀJU

Vecāki un bērni komunicē ar klases
 audzinātāju.

Skolotājs parāda skolu.

Skolotājs iepazīstina ar skolas pulciņu,
 fakultatīvu sarakstu.

Skolotāja stāsta par pagarinātās dienas
 grupu.

Skolotāja pastāsta par ēdnīcas darbu.

Skolotāja skaidro par maiņas apaviem,
 sporta tērpiem.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13