Olimpiādēs

Pārdaugava
KRIEVU VALODA
ENGLISH
LATVIEŠU VALODA
MATEMĀTIKA
FIZIKA
ĶĪMIJA
BIOLOĢIJA
MŪZIKA
VĒSTURE
INFORMĀTIKA
Mājturība un tehn.
2007-2008 уч.г.
2006/2007 уч.г.
2005/2006 уч.г.Визуал.искусствоBALSIS 2010

   

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Piedalīšanās rajona olimpiādēs, konkursos un sasniegtie rezultāti

 

 

2017./2018. m.g.

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 
Valsts 59. Ķīmijas olimpiāde

2.posms

Pāvels Bužinskis;

Rodions Šuļupovs;

Anastasija Pavloviča, Leonards Tesnovs,

Stepans Jurašs

  Tatjana Petrosjana 06.02.2018.g.

 

   
Valsts Fizikas olimpiāde

Pāvels Bužinskis;

Rodions Šuļupovs

 

 Vladimirs Ņesterenko

19.01.2018.g.

 

 
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes - 2018

Anastasija Pavloviča;

Pāvels Bužinskis;

Rodions Šuļupovs

 

Tatjana Petrosjana, Vladimirs Ņesterenko,

Ļita Koreļska

17.01.2018.g.

 

   

Bioloģija

(Bioloģijas 40. Valsts olimpiāde)

Anastasija Pavloviča

Pāvels Bužinskis

Ivans Gorškovs

9.A

Петросян Татьяна Викторовна

30.11.2017.g.  

2016./2017. m.g.

 

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 

Ķīmija

(Ķīmijas 57. Rīgas pilsētas olimpiāde)

Darja Jariga

 

 

 

9-A

 

Tatjana Petrosjana

Петросян Татьяна Викторовна

07.02.2017.g

Valērija Čelaka

9-B

Olga Beļska

9-A

 

 

Vēstures

Rīgas pilsētas olimpiāde

Alina Češuna

 

9-A

9-B

 

Valentīna Šamanova

13.01.2017.g. III vieta Rīgā

Fizikas

Rīgas pilsētas olimpiāde

 

A. Češuna,

O. Beļska

D. Pančenko,

A. Kovaļčuks

 

9-A

Vladimirs Ņesterenko

20.01.2017.g.

 

 

Bioloģija

(Bioloģijas 39. Valsts olimpiāde)

Olga Beļska

9-A

Anna Silova

  II vieta Rīgā

 

Alina Češuna

9-B

II vieta Rīgā

 

Darja Jariga

9-A

 

Bioloģijas

Skolas olimpiāde

Darja Jariga

Sabina Kļemenko

Olga Beļska

Ņkola Maceika

Alina Češuna

 

9-A, 9-B

Anna Silova

03.11.2016.g.  

 

2015./2016. m.g.

 

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 

Fizikas

Rīgas pilsētas olimpiāde

Poļina Gaļiča

9-A

Vladimirs Ņesterenko

 

II vieta Rīgā 

Ķīmija

(Ķīmijas 56. Rīgas pilsētas olimpiāde)

Poļina Gaļiča

9-A

Tatjana Petrosjana

09.02.2016.g

II vieta Rīgā 

Петросян Татьяна Викторовна

Ķīmija

(Ķīmijas 56. Rīgas pilsētas olimpiāde)

Ņikita Nikolajevs,

Aleksandrs Bužinskis

9-A

Tatjana Petrosjana

09.02.2016.g

IV vieta Rīgā 

Петросян Татьяна Викторовна

Bioloģija

(Bioloģijas 37. Valsts olimpiāde)

Poļina Gaļiča

9-A

Anna Silova

20.-21.-22.01.  2016.g

IV vieta Latvijā

Bioloģija

(Bioloģijas 37. Rīgas pilsētas olimpiāde)

Poļina Gaļiča

9-A

Anna Silova

20.-21.-22.01. 2016.g

I vieta Rīgā

Matemātika

Rīgas pilsētas matematikas 66.olimpiādē

5.-8. klasēm

Ivo Mezitis

5-B

Prohorenko R.B.

29.02.2016.g.

IV vieta Rīgā

Прохоренко Римма Борисовна

Matemātika

(Rīgas pilsētas matematikas 66.olimpiādē 5.-8. klasēm)

Veronika Gžibovska

5-A

Valentina Ņesterenko

 

29.02.2016.g.

 

III vieta Rīgā

 

Matemātika

(Rīgas pilsētas matematikas 66.olimpiādē 5.-8. klasēm)

Pavēls Bužinskis

7-A

Valentina Ņesterenko

29.02.2016.g.

IV vieta Rīgā

 

Rajona konkurss vokālajiem ansambļiem

 "Balsis"

   

Ludmila Ņemikina

23.02.2016.g.

II vieta

 

Latviešu valodas Rīgas olimpiāde

Darja Jariga

Valērija Čelaka

Dana Magrina

8-A

8-B

Sandra Vanka,

Iveta Mūrniece

 

III - IV - IV vieta Rīgā

 

2014./2015. m.g.

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

Matemātika

Patrina Gasperoviča

5-B

Valentina Ņesterenko

   

Matemātika

Ivans Gorškovs

9-B

Vladimirs Ņesterenko

   

Ķīmija

(Ķīmijas 55. Rīgas pilsētas olimpiāde)

Daniels Ļannijs

 

9-A

Tatjana Petrosjana

09.02.2016.g

III vieta

Fizika

Daniels Ļannijs

9-A

Vladimirs Ņesterenko

 

III vieta

Bioloģija

(Bioloģijas 37. valsts olimpiāde)

Lapsa Lada

Stramko Angelina

Gavrilova Anastasija

9-B

Anna Silova

28.11.2014

 

 

2013./2014. m.g.

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

Rajona konkurss vokālajiem ansambļiem "Balsis"

   

Ludmila Nemikina

01.03.22014

II vieta

Ķīmijas olimpiāde

Moroza Jeva

9-A

Tatjana Petrosjana

01.02.2013

III vieta

Bioloģija

(Bioloģijas 36. valsts olimpiāde)

Gurejeva Paula

9-B

Anna Silova

22.11.2013

I vieta

2012./2013. m.g.

2011./2012. m.g.

2010./2011. m.g.

Прохоренко Римма Борисовна

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

Mūzika

(Rajona konkurss)

Vokālā studija

 

Ludmila Nemikina

26.02.2011.

III vieta

Matemātika

(rajona olimpiāde)

Moroza Ieva

6-B

Prohorenko Rimma

22.02.2011.

IV vieta

Krievu valoda un literatūra

Ļanniijs Arturs

9-A

Murane Irēna

25.02.2011.

III vieta

Kovaļova Kristīna

IV vieta

Bioloģija

(Republikas olimpiāde)

Kovaļova Kristīna

9-A

Silova Anna

 

 

Bioloģija

(Rajona olimpiāde)

Kovaļova Kristīna

9-A

Silova Anna

 

II vieta

Manakovs Vladislavs

III vieta

Latviešu valoda

(Republikas olimpiāde)

Kozinkina Diana

7-B

Mūrniece Iveta

 

 

Latviešu valoda

(Rajona olimpiāde)  

Kozinkina Diana

7-B

Mūrniece Iveta

 

II vieta

 


2009./2010. M.G.

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

 

Piedalīšanās rajona olimpiādēs, konkursos un sasniegtie rezultāti

 

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

Teātra studija

"DO-MI-NO"

 

 

Vera Kot

23.04.2010.

II vieta

Mājturība

Ksenija Vinogradova

 

Liene Grišina

30.03.2010.

II vieta

Vizuāla māksla

Sandra Kiršpile, Jekaterina Greļa

 

Česlavs Grišins

09.04.2010.

IV vieta

Mūzika

 

 

Ludmila Nemikina

06.03.2010.

II vieta

Vēsture

Antonina Žemčugova

9-A

Valentina Šamanova

10.02.2010.

II vieta

Ķīmija

Antonina Žemčugova

9-A

Tatjana  Petrosjana

29.01.2010.

IV vieta

Fizika

Antonina Žemčugova

9-A

Inna Žemčugova

28.01.2010.

III vieta

Bioloģija

Antonina Žemčugova

9-A

Anna Silova

03.12.2009.

I vieta


2008./2009. māc.gads

Юлия Глазачева Ангелина Афанасьева

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

Sociālās zinības

Leimana Eleonora

                                    

3-A

Murtazina Galina

25.02.2009.

III vieta

Vaicahovska Poļina

4-A

Domaševska Olga

Krievu valoda

Gurejeva Paula

4-B

Domaševska Olga

28.01.2009.

II vieta

Stramko Angelina

3-B

Doroščonoka Ž.V.

II vieta

Safonova Sabine

3-A

Murtazina Galina

II vieta

Ivaņņikova Anastasīja

2-B

Ovsijenko L.J.

Atzinība

Galiča Polina

2-A

Kondratjeva Ņ.A.

Atzinība

Bioloģija

Jūlija Glazačeva

9-A

Anna Silova

04.12.2008.

IV vieta - atzinība

 

 

 

 

 

 23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ