Olimpiādēs

Pārdaugava
atpakaļ
KRIEVU VALODA
ENGLISH
LATVIEŠU VALODA
MATEMĀTIKA
FIZIKA
Ģeogrāfija
ĶĪMIJA
BIOLOĢIJA
MŪZIKA
VĒSTURE
INFORMĀTIKA
Mājturība un tehn.
2007-2008 уч.г.
2006/2007 уч.г.
2005/2006 уч.г.Визуал.искусствоBALSIS 2010

 
 

Pievienoties grupai

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Piedalīšanās rajona olimpiādēs, konkursos un sasniegtie rezultāti

 

 

2019./2020. m.g.

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 
Ģeogrāfijas 3.atklātā olimpiāde Ņikita Obrazcovs

J. Morozova

8.-9.klasēm L. Koreļska

22.01.2020

 

Rīgas valsts 2.ģimnāzija
Valsts  FIZIKAS olimpiāde

 

9.A, 9.B kl. skolēni

T. Sokolova

18.01.2020.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

401.kab.

 

Skolas angļu valodas olimpiāde

 

Kira Kolodnicka  III vieta

Ariana Bobrova
Marija Dmitrijeva
Alens Zinovjevs
Marija Zaprivoda
Sofja Obrazcova
Diāna Ozoloņa

5.A, 5.B kl. skolēni

J. Černakova,

L. Renge,

V. Ļeskivs

17.01.2020.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

304. kab.

Skolas angļu valodas olimpiāde

Alise Stepanova
Aleksandra Radiončika
Vl
. Gadirovs  III vieta
Viktorija Mickeviča
Artūrs Zamerovskis

7.A, 7.B kl. skolēni

J. Černakova,

L. Renge,

V. Ļeskivs

16.01.2020.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

304. kab.

Skolas matemātikas olimpiāde

 

6.-9. kl.skolēni

P. Birjukovs,

R. Prohorenko

16.12.2019.g.

 

Latviešu valodas VALSTS 6. olimpiādes 2. posmā 7. un 8. klašu skolēniem

Vibornaja K.,

Lukaševičs A.,

Lavrenko V.,

Stepanova A.

7.-8. kl.skolēni

M. Semjonova,

I. Mūrniece 

18.10.2019.g.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,

Ruses iela 22.

 

 
Skolas bioloģijas olimpiāde   9.A, 9.B kl. skolēni Tatjana Petrosjana 07.11.2019

9:00

112.kab.  

 

2018./2019. m.g.

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 

Skolas angļu valodas  olimpiāde.

 1. Maksims Kreilis (5.a)

 2. Aleksandrs Kaniņš (5.a)

 3. Viktorija Tapeiko (5.a)

 4. ElIna Vinogradova (5.a)

 5. Jekaterina Grudule (5.c)

 6. Kirills Maloletnijs (5.c)

 7. Olga Baranova (5.c)

5.A, 5.C.kl. skolēni

Jeļena Černakova,

Ludmila Renge,

Vasilijs Leskivs

24.01.2019.

9:00

Skolā

Skolas angļu valodas  olimpiāde.

 1. Nikita Obrazcovs (7.b)

 2. Edmunds Staļmačonoks (7.b)

 3. Marija Koržuka (7.a)

 4. Marina Dedkova (7.a)

 5. Andrejs Šmins (7.a)

 6. Vlada Zemļanova (7.b)

7.A, 7.b.kl. skolēni

Jeļena Černakova,

Ludmila Renge,

Vasilijs Leskivs

22.01.2019.

9:00

Skolā

 

Valsts Fizikas olimpiāde

2019

Dmitrijs Gukovs,

Dmitrijs Petrovs

Vitaļijs Vaščenkovs 

III vieta

 

9.A

Tatjana Sokolova

18.01.2019.g.

 

   

Skolas Matemātikas olimpiāde.

 

5.-6.-7.-9.kl. skolēni

R. Prohorenko,

A. PikunovsПрохоренко Римма Борисовна

07.12.2018.

 

Skolā

 

  Valsts 35. olimpiāde

2. posme

Elizabete Birzgale

Atzinība

8.A kl.

 

Anna Zelmene

 

 

   

Rīgas Bioloģijas 40. Valsts olimpiāde

2.posme

A. Aleksejeva,

N. Karteļa,

J. Kožemjakina

9.A, 9.B kl.

 

Tatjana Petrosjana

 

Atbild. persona: Tatjana Moisejeva

29.11.2018.

 

Skolā

401.kab.

 

8.a klases izglītojamā  saņēma Atzinības rakstu Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35. olimpiādes II kārtā.

 

2017./2018. m.g.

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 

Rīgas matemātikas  68. olimpiāde

2. posms

Viktorija Mickeviča,

Aleksandrs Isupovs,

Ivo Mezits,

Vitālijs Šeršņovs

Ņikita Obrazcovs

Edmunds Staļmačonoks

Veronika Gžibovska

Aleksejs Pavlovs

5.-8. klasēm

 

Valēntina Ņesterenko, Rimma Prohorenko

 

Atbild. persona: Anna Silova

Прохоренко Римма Борисовна

16.02.2018.g.

 

   

Rīgas Ķīmijas 59.  olimpiāde

2.posms

Leonards Tesnovs - II vieta

Stepans Jurašs - III vieta

Pāvels Bužinskis;

Rodions Šuļupovs;

Anastasija Pavloviča

 

9. klasēm

 

Tatjana Petrosjana

 

Atbild. persona: Anna Silova

 

06.02.2018.g.

 

II

III

Rīgas matemātikas  68. olimpiāde

2. posms

Pāvels Bužinskis  - III vieta

Rodions Šuļupovs

Stepans Jurašs

Leonards  Tesnovs

Dans Petuško

9. klasēm

 

 Vladimirs Ņesterenko

 

Atbild. persona: Anna Silova

 

02.02.2018.g.

 

III

Valsts Fizikas 68. olimpiāde

2. posms

Rodions Šuļupovs

- III vieta

Pāvels Bužinskis;

 

9. klasēm

 

 Vladimirs Ņesterenko

 

Atbild. persona: Anna Silova

 

19.01.2018.g.

 

III

Eiropas Savienības Dabaszinātņu  Rīgas pilsētas 1. kārtas olimpiādes - 2018

A. Pavloviča;

Pāvels Bužinskis;

Rodions Šuļupovs

9. klasēm

 

Tatjana Petrosjana

Atbild. persona: Anna Silova

Петросян Татьяна Викторовна

17.01.2018.g.

 

 

Rīgas Vēstures 24. olimpiāde

2. posms

 

Anastasija Pavloviča

Pāvels Bužinskis

Stepans Jurašs

9. klasēm

.A

A. Sokols

 

Atbild. persona: Anna Silova

 

12.01.2018.g.

   

Rīgas Bioloģijas 40. valsts olimpiāde

2.posme

Pāvels Bužinskis - IV vieta

Anastasija Pavloviča

 

Ivans Gorškovs

9. klasēm

Tatjana Petrosjana Петросян Татьяна Викторовна

Atbild. persona: Anna Silova

30.11.2017.g.

IV

Rīgas latviešu valodas  (mazākumtautību izglītības programmas) 34. olimpiāde

A. Aleksejeva,

V. Gžibovska,

V. Šeršņovs,

J. Birzgale 

7. un 8. klasēm

Marina Semjonova,

A. Zelmene

Atbild. persona: Anna Silova

 

20.10.2017.g

   

Skolas

ANGĻU VALODAS olimpiāde

Alīna Bužinska

7.A

J. Černakova

22.02.2018.g.

   

Aleksejs Pavlovs

7.A

Jūlija Trimalniece

7.A

Timūrs Borunovs

7.B

Dāniels Ivanovs

7.B

 Ivo Mezīts

7.B

Skolas

MATEMĀTIKAS  olimpiāde

Baranovskis  T.

4.C

 

R. Gukova

2018./2019.m.g.

III

 

Skolas

 

Krievu valodas olimpiāde

 

Baranova O.

4.C

 

R. Gukova

2018./2019.m.g.

I

 

 

Satajeva Jana

III

 

2016./2017. m.g.

 

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 

Ķīmija

(Ķīmijas 57. Rīgas pilsētas olimpiāde)

Darja Jariga

 

 

 

9-A

 

Tatjana Petrosjana

Петросян Татьяна Викторовна

07.02.2017.g

Valērija Čelaka

9-B

Olga Beļska

9-A

 

 

Vēstures

Rīgas pilsētas olimpiāde

Alina Češuna

 

9-A

9-B

 

Valentīna Šamanova

13.01.2017.g.

III vieta Rīgā

Fizikas

Rīgas pilsētas olimpiāde

 

A. Češuna,

O. Beļska

D. Pančenko,

A. Kovaļčuks

 

9-A

Vladimirs Ņesterenko

20.01.2017.g.

 

 

Bioloģija

(Bioloģijas 39. Valsts olimpiāde)

Olga Beļska

9-A

Anna Silova

 

II vieta Rīgā

 

Alina Češuna

9-B

II vieta Rīgā

 

Darja Jariga

9-A

 

Bioloģijas

Skolas olimpiāde

Darja Jariga

Sabina Kļemenko

Olga Beļska

Ņkola Maceika

Alina Češuna

 

9-A, 9-B

Anna Silova

03.11.2016.g.

 

 

2015./2016. m.g.

 

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 

Fizikas

Rīgas pilsētas olimpiāde

Poļina Gaļiča

9-A

Vladimirs Ņesterenko

 

II vieta Rīgā 

Ķīmija

(Ķīmijas 56. Rīgas pilsētas olimpiāde)

Poļina Gaļiča

9-A

Tatjana Petrosjana

09.02.2016.g

II vieta Rīgā 

Петросян Татьяна Викторовна

Ķīmija

(Ķīmijas 56. Rīgas pilsētas olimpiāde)

Ņikita Nikolajevs,

Aleksandrs Bužinskis

9-A

Tatjana Petrosjana

09.02.2016.g

IV vieta Rīgā 

Петросян Татьяна Викторовна

Bioloģija

(Bioloģijas 37. Valsts olimpiāde)

Poļina Gaļiča

9-A

Anna Silova

20.-21.-22.01.  2016.g

IV vieta Latvijā

Bioloģija

(Bioloģijas 37. Rīgas pilsētas olimpiāde)

Poļina Gaļiča

9-A

Anna Silova

20.-21.-22.01. 2016.g

I vieta Rīgā

Matemātika

Rīgas pilsētas matematikas 66.olimpiādē

5.-8. klasēm

Ivo Mezitis

5-B

Prohorenko R.B.

29.02.2016.g.

IV vieta Rīgā

Прохоренко Римма Борисовна

Matemātika

(Rīgas pilsētas matematikas 66.olimpiādē 5.-8. klasēm)

Veronika Gžibovska

5-A

Valentina Ņesterenko

 

29.02.2016.g.

 

III vieta Rīgā

 

Matemātika

(Rīgas pilsētas matematikas 66.olimpiādē 5.-8. klasēm)

Pavēls Bužinskis

7-A

Valentina Ņesterenko

29.02.2016.g.

IV vieta Rīgā

 

Rajona konkurss vokālajiem ansambļiem

 "Balsis"

   

Ludmila Ņemikina

23.02.2016.g.

II vieta

 

Latviešu valodas Rīgas olimpiāde

Darja Jariga

Valērija Čelaka

Dana Magrina

8-A

8-B

Sandra Vanka,

Iveta Mūrniece

 

III - IV - IV vieta Rīgā

 

2014./2015. m.g.

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

Matemātika

Patrina Gasperoviča

5-B

Valentina Ņesterenko

   

Matemātika

Ivans Gorškovs

9-B

Vladimirs Ņesterenko

   

Ķīmija

(Ķīmijas 55. Rīgas pilsētas olimpiāde)

Daniels Ļannijs

 

9-A

Tatjana Petrosjana

09.02.2016.g

III vieta

Fizika

Daniels Ļannijs

9-A

Vladimirs Ņesterenko

 

III vieta

Bioloģija

(Bioloģijas 37. valsts olimpiāde)

Lapsa Lada

Stramko Angelina

Gavrilova Anastasija

9-B

Anna Silova

28.11.2014

 

 

2013./2014. m.g.

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

Rajona konkurss vokālajiem ansambļiem "Balsis"

   

Ludmila Nemikina

01.03.22014

II vieta

Ķīmijas olimpiāde

Moroza Jeva

9-A

Tatjana Petrosjana

01.02.2013

III vieta

Bioloģija

(Bioloģijas 36. valsts olimpiāde)

Gurejeva Paula

9-B

Anna Silova

22.11.2013

I vieta

2012./2013. m.g.

2011./2012. m.g.

2010./2011. m.g.

Прохоренко Римма Борисовна

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

Mūzika

(Rajona konkurss)

Vokālā studija

 

Ludmila Nemikina

26.02.2011.

III vieta

Matemātika

(rajona olimpiāde)

Moroza Ieva

6-B

Prohorenko Rimma

22.02.2011.

IV vieta

Krievu valoda un literatūra

Ļanniijs Arturs

9-A

Murane Irēna

25.02.2011.

III vieta

Kovaļova Kristīna

IV vieta

Bioloģija

(Republikas olimpiāde)

Kovaļova Kristīna

9-A

Silova Anna

 

 

Bioloģija

(Rajona olimpiāde)

Kovaļova Kristīna

9-A

Silova Anna

 

II vieta

Manakovs Vladislavs

III vieta

Latviešu valoda

(Republikas olimpiāde)

Kozinkina Diana

7-B

Mūrniece Iveta

 

 

Latviešu valoda

(Rajona olimpiāde)  

Kozinkina Diana

7-B

Mūrniece Iveta

 

II vieta

 


2009./2010. M.G.

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

 

Piedalīšanās rajona olimpiādēs, konkursos un sasniegtie rezultāti

 

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

Teātra studija

"DO-MI-NO"

 

 

Vera Kot

23.04.2010.

II vieta

Mājturība

Ksenija Vinogradova

 

Liene Grišina

30.03.2010.

II vieta

Vizuāla māksla

Sandra Kiršpile, Jekaterina Greļa

 

Česlavs Grišins

09.04.2010.

IV vieta

Mūzika

 

 

Ludmila Nemikina

06.03.2010.

II vieta

Vēsture

Antonina Žemčugova

9-A

Valentina Šamanova

10.02.2010.

II vieta

Ķīmija

Antonina Žemčugova

9-A

Tatjana  Petrosjana

29.01.2010.

IV vieta

Fizika

Antonina Žemčugova

9-A

Inna Žemčugova

28.01.2010.

III vieta

Bioloģija

Antonina Žemčugova

9-A

Anna Silova

03.12.2009.

I vieta


2008./2009. māc.gads

Юлия Глазачева Ангелина Афанасьева

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

Sociālās zinības

Leimana Eleonora

                                    

3-A

Murtazina Galina

25.02.2009.

III vieta

Vaicahovska Poļina

4-A

Domaševska Olga

Krievu valoda

Gurejeva Paula

4-B

Domaševska Olga

28.01.2009.

II vieta

Stramko Angelina

3-B

Doroščonoka Ž.V.

II vieta

Safonova Sabine

3-A

Murtazina Galina

II vieta

Ivaņņikova Anastasīja

2-B

Ovsijenko L.J.

Atzinība

Galiča Polina

2-A

Kondratjeva Ņ.A.

Atzinība

Bioloģija

Jūlija Glazačeva

9-A

Anna Silova

04.12.2008.

IV vieta - atzinība

 

 

 

 

 

 25.01.2020

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ